Канон святому священномученику Клименту Анкирскому, Многострадальному

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 05 февраля (23 января ст. ст.)

Глас 6.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

С го́рними ли́ки я́ко иере́й и я́ко му́ченик сла́вен Христу́ предстоя́, приле́жно моли́ получи́ти осия́ния твоего́ восхваля́ющим тя́.

Просте́ртыя по́двиги по земли́ препроводи́в, преподо́бне, Ца́рствия небе́снаго сподо́бился еси́ вене́ц прия́ти и ве́чную жи́знь и неразори́мую.

Изба́влен стра́стию Безстра́стнаго, страда́нием потща́лся еси́ к Нему́ востещи́, подража́тель бы́в я́ве страсте́й Его́, а́нгелов ссе́льниче.

Богоро́дичен: Преиспещре́нна добро́тою доброде́телей, Богома́ти Пречи́стая, Бо́га и́стиннаго доброде́тель зачала́ еси́ на́м, исто́чник благи́х источа́юща.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Красны́ прине́сл еси́ плоды́, розга́ жизноно́сныя бы́в Лозы́, и, сия́ му́ченическими украси́в блиста́ньми, Спа́су все́х освяти́л еси́.

Па́вла яви́лся еси́ подража́тель, всю́ вселе́нную претека́я, всеблаже́нне, креще́нием богоде́льным и кро́вию кропле́ния освяща́я испове́дания твоего́.

Богоро́дичен: Не́сть непоро́чна, я́коже Ты́, Всечи́стая Богоро́дице: еди́на бо от ве́ка Бо́га и́стиннаго и все́х Соде́теля, Бо́га Сло́ва, па́че сло́ва родила́ еси́.

Седа́лен, гла́с 8.

От Анки́ры звезду́ богосия́нную, Каппадо́ков похвалу́, благоче́стно Кли́мента почти́м, многострада́льнаго му́ченика, свяще́нников сла́ву, преподо́бных похвалу́, си́рых предста́теля, ни́щих побо́рника, и́же и, пострада́в в два́десять осьмо́е ле́то, мно́гия просвети́, и оте́чество освяти́ многострада́льный му́ченик, мо́лится же Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять его́.

Богоро́дичен: Я́ко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ блажи́м, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, а́нгельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Крестобогоро́дичен: А́гнца и Па́стыря и Изба́вителя, А́гница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние, ве́рою пою́щим Боже́ственныя Стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Обте́к всю́ зе́млю, просте́рл еси́ подвиго́в ро́згу, страда́льческое иска́пая ра́дование и благово́ния сла́дость, страстоте́рпче всеблаже́нне.

Ве́рт зря́ще твоего́ страда́ния, ра́н цве́ты, блаже́нне, твои́х, ра́дующеся, пожина́ем и разли́чными чудесы́ чу́вства обвеселя́ем.

Дне́ бы́л еси́ сы́н, чу́дне, и Све́та Невече́рняго, непреста́нно озаря́емь Трисо́лнечным Све́том и сия́нием пропове́дания.

Богоро́дичен: Мари́е Всечи́стая, чистоты́ бы́вши прия́телище вмести́тельное Боже́ственнаго вселе́ния, душе́вную мою́ скве́рну и окаля́ние истреби́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Ра́ны, всему́дре, терпя́ многоле́тныя и должа́йшия, многострада́телен бы́л еси́, ны́не же нетле́ннаго блаже́нства сла́дость насле́довал еси́ ве́чнующую.

Ве́ру, я́ко анки́ру тве́рдую, и наде́жду, и любо́вь основа́ние положи́в, Честне́й Тро́ице себе́ возложи́л еси́ хра́м освяще́н, о́тче всебога́те.

Богоукра́шенный сопру́г пресве́тлый подвиза́ся на три́знищи страда́ния, прие́м ве́чную жи́знь, со а́нгелы лику́ет и сра́дуется.

Богоро́дичен: Спасти́ хотя́ от тли́ истле́вшее челове́ческое естество́, Зижди́тель и Госпо́дь во утро́бу очище́ну Святы́м Ду́хом всели́вся, неизрече́нно вообрази́ся.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Зако́нно пострада́вше, венцы́ от руки́ Влады́чния прия́сте, даро́в разли́чных раздая́ния, и благода́ть исцеле́ний, и ве́рных врачева́ти неду́ги.

Житие́ боже́ственное, подвиго́в пробавле́ние, ра́н изпростре́ние, благоле́пия венча́ние та́йное, и добро́ты диади́ма, и оде́жда нетле́ния тебе́ бы́ша.

Богоро́дичен: Всечи́стая Влады́чице, ро́ждшая земны́м ко́рмчия Го́спода, страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утоли́ смуще́ние и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

Конда́к, гла́с 4.

Лозы́ бы́л еси́ честна́я розга́ Христо́ва, многострада́льне Кли́менте всехва́льне, я́влься, со стра́ждущими же взыва́л еси́: Ты́ му́чеников, Христе́, све́тлое ра́дование.

И́кос:

От младе́нства свяще́нно воздое́ннаго, ро́згу лозы́ Царя́ Христа́, пе́сньми почти́м ве́рно: то́й бо яви́ся весе́лием и́стинно и добро́тою че́стен, в му́ках и страда́ниих непрекло́нен, во свяще́нстве воображе́н иера́рх и о́бщник Бо́жия Ца́рства, и́дольская бо ка́пища и я́рость мучи́телей в ничто́же вмени́в, на три́знищи Еди́наго ра́достию Спа́са испове́дуя: Ты́ му́чеников, Христе́, све́тлое ра́дование.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Заре́ю муче́ния вселе́нную уясни́л еси́, воспева́я Христу́ мы́сли и души́ чистото́ю: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же отце́в на́ших.

Твои́х исправле́ний свяще́ннейшее торжество́, небе́сным све́том сия́ющо, озаря́ет зову́щия: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же отце́в на́ших.

Богоро́дичен: Му́дрости прему́дрыя, Де́во, Ма́ти была́ еси́, вся́ му́дре пра́вящия есте́ственною бла́гостию. Благослове́н, Всечи́стая, Пло́д Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и совоку́плени, и́мже, не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху пе́снь: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Яви́вшеся светле́йшии на земли́ свети́льницы, озаря́ете тве́рдь, всебога́тии, честны́я Це́ркве, на небесе́х же сия́нием страда́ния ва́шего перворо́дных торжество́, весели́теся, вопию́ще: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

С весе́лием ра́достную твои́х подвиго́в па́мять ны́не пра́зднуем: я́коже бо безпло́тен, претерпе́л еси́ ра́н треволне́ния, но вме́сто си́х ве́чнующую пи́щу досто́йно восприя́л еси́, воздая́ние бога́тное, — Го́спода по́йте, дела́, — взыва́я, — и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Во упещре́нную и пресве́тлую оде́жду ты́ сла́вы оде́явся вме́сто ду́ха, пребога́те, лю́таго уны́ния, вме́сто му́к а́нгельское пребыва́ние премени́л еси́, прие́м Жи́зни Присносу́щныя, — Го́спода по́йте, дела́, — зовы́й, — и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Из Присносу́щнаго Роди́теля Соприсносу́щное Сло́во и Сразумева́емое, напосле́док же веко́в вопло́щся от Де́вы, челове́ческий ве́сь богосоде́ла зра́к, Себе́ по Ипоста́си неслия́нно соедини́в, Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Ба́нею светови́днаго креще́ния соверши́вся, и свяще́нства ма́стию, и му́ченическою кро́вию омы́вся, блаже́нне, укра́шен, ра́дуяся, восте́кл еси́ к небе́сным во́инством, богоблаже́нне.

Святы́х му́чеников вене́ц — Сло́во Бо́жие, венце́м дарова́ний украси́ тво́й святы́й ве́рх, чу́дне, пра́вды незаходи́мое Со́лнце, Его́же ра́ди по́двиги до́лгия, ра́дуяся, претерпе́л еси́.

Богоро́дичен: Сы́н и Сло́во Бо́жие Безнача́льное, вопло́щся, Сы́н Де́вы быва́ет благоволе́нием Отца́ и Ду́ха Боже́ственнаго соде́йством, ве́сь обнови́ истле́вший мо́й зра́к, я́ко Всеси́лен.

Свети́лен.

Я́коже Па́вел апо́стол, зе́млю обте́кл еси́ всю́, и до́лгими твои́ми по́двиги просте́рл еси́, Кли́менте, ро́згу, и мре́жею ве́ры уловля́еши Агафанге́ла, соо́бщника и сму́ченика, блага́го веща́ния тезоимени́тнаго страда́льца.

Богоро́дичен: Ты́ мое́ заступле́ние, Пречи́стая, и кре́пкое прибе́жище, Ты́ и предста́тельница, и покро́в, и к Тебе́ припа́даю, зовы́й: от бе́д мои́х изба́ви мя́, я́ко Ра́дость ро́ждшая, и от огня́ исхи́ти ве́чнаго, Де́во, на Тя́ наде́ющагося.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Съ го́рними ли́ки ꙗ҆́кѡ і҆ере́й, и҆ ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ сла́венъ хрⷭ҇тꙋ̀ предстоѧ̀, прилѣ́жнѡ молѝ полꙋчи́ти ѡ҆сїѧ́нїѧ твоегѡ̀ восхвалѧ́ющымъ тѧ̀.

Простє́ртыѧ по́двиги по землѝ препроводи́въ, прпⷣбне, црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ сподо́билсѧ є҆сѝ вѣне́цъ прїѧ́ти, и҆ вѣ́чнꙋю жи́знь и҆ неразори́мꙋю.

И҆зба́вленъ стра́стїю безстра́стнагѡ, страда́нїемъ потща́лсѧ є҆сѝ къ немꙋ̀ востещѝ, подража́тель бы́въ ꙗ҆́вѣ стрⷭ҇те́й є҆гѡ̀, а҆́гг҃лѡвъ ссе́льниче.

Бг҃оро́диченъ: Преиспещре́нна добро́тою добродѣ́телей, бг҃ома́ти пречи́стаѧ, бг҃а и҆́стиннагѡ добродѣ́тель, зачала̀ є҆сѝ на́мъ, и҆сто́чникъ благи́хъ и҆сточа́юща.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и, бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Красны̑ прине́слъ є҆сѝ плоды̀, розга̀ жизноно́сныѧ бы́въ лозы̀, и҆ сїѧ̑ мч҃ническими ᲂу҆краси́въ блиста́ньми, сп҃сꙋ всѣ́хъ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ.

Па́ѵла ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ подража́тель, всю̀ вселе́ннꙋю претека́ѧ, всебл҃же́нне, креще́нїемъ бг҃одѣ́льнымъ и҆ кро́вїю кропле́нїѧ ѡ҆свѧща́ѧ, и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Бг҃оро́диченъ: Нѣ́сть непоро́чна ꙗ҆́коже ты̀, всечи́стаѧ бцⷣе: є҆ди́на бо ѿ вѣ́ка бг҃а и҆́стиннаго и҆ всѣ́хъ содѣ́телѧ, бг҃а сло́ва па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃.

Ѿ а҆гкѵ́ры ѕвѣздꙋ̀ бг҃осїѧ́ннꙋю, каппадо́кѡвъ похвалꙋ̀, бл҃гоче́стнѡ кли́мента почти́мъ, многострада́льнаго мꙋ́ченика, свѧще́нникѡвъ сла́вꙋ, прпⷣбныхъ похвалꙋ̀, си́рыхъ предста́телѧ, ни́щихъ побо́рника: и҆́же и҆ пострада́въ въ два́десѧть ѻ҆смо́е лѣ́то, мнѡ́гїѧ просвѣтѝ, и҆ ѻ҆ч҃ество ѡ҆свѧтѝ многострада́льный мч҃никъ: мо́литсѧ же хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть є҆гѡ̀.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ бл҃жи́мъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бж҃ества̀, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ, а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. Долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бж҃е́ствєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, чⷭ҇тна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи, ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Ѡ҆бте́къ всю̀ зе́млю, просте́рлъ є҆сѝ подвигѡ́въ ро́згꙋ, страда́льческое и҆ска́паѧ ра́дованїе и҆ бл҃гово́нїѧ сла́дость, страстоте́рпче всеблаже́нне.

Ве́ртъ зрѧ́ще твоегѡ̀ страда́нїѧ, ра́нъ цвѣ́ты, бл҃же́нне, твои́хъ ра́дꙋющесѧ пожина́емъ, и҆ разли́чными чꙋдесы̀ чꙋ̑вства ѡ҆бвеселѧ́емъ.

Днѐ бы́лъ є҆сѝ сы́нъ, чꙋ́дне, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ, непреста́ннѡ ѡ҆зарѧ́емь трисо́лнечнымъ свѣ́томъ и҆ сїѧ́нїемъ проповѣ́данїѧ.

Бг҃оро́диченъ: Мр҃і́е всечⷭ҇таѧ, чистоты̀ бы́вши прїѧ́телище вмѣсти́тельное бж҃е́ственнагѡ вселе́нїѧ, дꙋше́внꙋю мою̀ скве́рнꙋ и҆ ѡ҆калѧ́нїе и҆стребѝ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бла́же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Ра̑ны, всемꙋ́дре, терпѧ̀ многолѣ̑тныѧ и҆ должа́йшыѧ, многострада́теленъ бы́лъ є҆сѝ: ны́нѣ же нетлѣ́ннагѡ блаже́нства сла́дость наслѣ́довалъ є҆сѝ вѣ́чнꙋющꙋю.

Вѣ́рꙋ ꙗ҆́кѡ а҆гкѵ́рꙋ тве́рдꙋю, и҆ наде́ждꙋ, и҆ любо́вь ѡ҆снова́нїе положи́въ, честнѣ́й трⷪ҇цѣ себѐ возложи́лъ є҆сѝ, хра́мъ ѡ҆свѧще́нъ, ѻ҆́тче всебога́те.

Бг҃оꙋкра́шенный сопрꙋ́гъ пресвѣ́тлый, подвиза́сѧ на три́знищи страда́нїѧ, прїе́мъ вѣ́чнꙋю жи́знь, со а҆́гг҃лы ликꙋ́етъ и҆ сра́дꙋетсѧ.

Бг҃оро́диченъ: Спастѝ хотѧ̀ ѿ тлѝ и҆стлѣ́вшее человѣ́ческое є҆стество̀ зижди́тель и҆ гдⷭ҇ь, во ᲂу҆тро́бꙋ ѡ҆чище́нꙋ ст҃ы́мъ дх҃омъ всели́всѧ, неизрече́ннѡ воѡбрази́сѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многомлⷭ҇тиве.

Зако́ннѡ пострада́вше, вѣнцы̀ ѿ рꙋкѝ влⷣчнїѧ прїѧ́сте, дарѡ́въ разли́чныхъ раздаѧ̑нїѧ и҆ бл҃года́ть и҆сцѣле́нїй, и҆ вѣ́рныхъ врачева́ти недꙋ́ги.

Житїѐ бж҃е́ственное, подвигѡ́въ пробавле́нїе, ра́нъ и҆зпростре́нїе, благолѣ́пїѧ вѣнча́нїе та́йное, и҆ добро́ты дїади́ма, и҆ ѻ҆де́жда нетлѣ́нїѧ тебѣ̀ бы́ша.

Бг҃оро́диченъ: Всечⷭ҇таѧ влⷣчце, ро́ждшаѧ земны̑мъ ко́рмчїѧ гдⷭ҇а, страсте́й мои́хъ непостоѧ́нное и҆ лю́тое ᲂу҆толѝ смꙋще́нїе, и҆ тишинꙋ̀ пода́ждь се́рдцꙋ моемꙋ̀.

Конда́къ, гла́съ д҃.

Лозы̀ бы́лъ є҆сѝ честна́ѧ розга̀ хрⷭ҇то́ва, многострада́льне кли́менте всехва́льне ꙗ҆́вльсѧ, со стра́ждꙋщими же взыва́лъ є҆сѝ: ты̀ мꙋ́ченикѡвъ, хрⷭ҇тѐ, свѣ́тлое ра́дованїе.

І҆́косъ:

Ѿ младе́нства свѧще́ннѡ воздое́ннаго, ро́згꙋ лозы̀ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, пѣ́сньми почти́мъ вѣ́рнѡ: то́й бо ꙗ҆ви́сѧ весе́лїемъ и҆́стиннѡ и҆ добро́тою че́стенъ, въ мꙋ́кахъ и҆ страда́нїихъ непрекло́ненъ, во свѧще́нствѣ воѡбраже́нъ і҆ера́рхъ, и҆ ѻ҆́бщникъ бж҃їѧ црⷭ҇тва. і҆́дѡльскаѧ бо ка̑пища, и҆ ꙗ҆́рость мꙋчи́телей въ ничто́же вмѣни́въ, на три́знищи є҆ди́наго ра́достїю сп҃са и҆сповѣ́дꙋѧ: ты̀ мч҃никѡвъ, хрⷭ҇тѐ, свѣ́тлое ра́дованїе.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ пе́щнагѡ пла́мене не ᲂу҆боѧ́шасѧ, но посредѣ̀ пла́мене вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Заре́ю мꙋче́нїѧ вселе́ннꙋю ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, воспѣва́ѧ хрⷭ҇тꙋ̀, мы́сли и҆ дꙋшѝ чистото́ю: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆ц҃є́въ на́шихъ.

Твои́хъ и҆справле́нїй свѧще́ннѣйшее торжество̀, нбⷭ҇нымъ свѣ́томъ сїѧ́ющо, ѡ҆зарѧ́етъ зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆ц҃є́въ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ: Мꙋ́дрости премꙋ́дрыѧ, дв҃о, мт҃и была̀ є҆сѝ, всѧ̑ мꙋ́дрѣ пра́вѧщїѧ є҆сте́ственною бл҃гостїю, бл҃гослове́нъ, всечⷭ҇таѧ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ блаже́ннїи въ вавѷлѡ́нѣ ю҆́ноши предбѣ́дствꙋюще, царю́ющагѡ ѡ҆плева́ша повелѣ́нїе безꙋ́мное, и҆ совокꙋ́плени и҆́мже не свари́шасѧ ѻ҆гне́мъ, держа́вствꙋющемꙋ досто́йнꙋю воспѣва́хꙋ пѣ́снь: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆ви́вшесѧ свѣтлѣ́йшїи на землѝ свѣти́льницы, ѡ҆зарѧ́ете тве́рдь, всебога́тїи, честны́ѧ цр҃кве: на нб҃сѣ́хъ же сїѧ́нїемъ страда́нїѧ ва́шегѡ, перворо́дныхъ торжество̀, весели́тесѧ вопїю́ще: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Съ весе́лїемъ ра́достнꙋю твои́хъ подвигѡ́въ па́мѧть ны́нѣ пра́зднꙋемъ: ꙗ҆́коже бо безпло́тенъ претерпѣ́лъ є҆сѝ ра́нъ треволнє́нїѧ, но вмѣ́стѡ си́хъ вѣ́чнꙋющꙋю пи́щꙋ досто́йно воспрїѧ́лъ є҆сѝ воздаѧ́нїе бога́тное, гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, взыва́ѧ, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Во ᲂу҆пещре́ннꙋю и҆ пресвѣ́тлꙋю ѻ҆де́ждꙋ ты̀ сла́вы ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, вмѣ́стѡ дꙋ́ха, пребога́те, лю́тагѡ ᲂу҆ны́нїѧ: вмѣ́стѡ мꙋ́къ, а҆́гг҃льское пребыва́нїе премѣни́лъ є҆сѝ, прїе́мъ жи́зни присносꙋ́щныѧ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, зовы́й, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: И҆зъ присносꙋ́щнагѡ роди́телѧ, соприсносꙋ́щное сло́во и҆ сразꙋмѣва́емое, напослѣ́докъ же вѣкѡ́въ вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, человѣ́ческїй ве́сь бг҃осодѣ́ла зра́къ, себѣ̀ по ѵ҆поста́си неслїѧ́ннѡ соедини́въ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Бг҃а человѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ба́нею свѣтови́днагѡ креще́нїѧ соверши́всѧ, и҆ свѧще́нства ма́стїю, и҆ мꙋ́ченическою кро́вїю ѡ҆мы́всѧ, блаже́нне, ᲂу҆кра́шенъ ра́дꙋѧсѧ восте́клъ є҆сѝ къ нбⷭ҇нымъ во́инствѡмъ, бг҃облаже́нне.

Ст҃ы́хъ мꙋ́ченикѡвъ вѣне́цъ, сло́во бж҃їе, вѣнце́мъ дарова́нїй ᲂу҆красѝ тво́й ст҃ы́й ве́рхъ, чꙋ́дне, пра́вды незаходи́мое сл҃нце: є҆гѡ́же ра́ди по́двиги дѡ́лгїѧ ра́дꙋѧсѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Сн҃ъ и҆ сло́во бж҃їе безнача́льное вопло́щсѧ, сн҃ъ дв҃ы быва́етъ бл҃говоле́нїемъ ѻ҆ц҃а̀ и҆ дх҃а бжⷭ҇твеннагѡ содѣ́йствомъ: ве́сь ѡ҆бновѝ и҆стлѣ́вшїй мо́й зра́къ, ꙗ҆́кѡ всеси́ленъ.

Свѣти́ленъ.

Ꙗ҆́коже па́ѵелъ а҆пⷭ҇толъ зе́млю ѡ҆бте́клъ є҆сѝ всю̀, и҆ до́лгими твои́ми по́двиги просте́рлъ є҆сѝ, кли́менте, ро́згꙋ, и҆ мре́жею вѣ́ры ᲂу҆ловлѧ́еши а҆гаѳагге́ла, соѻ́бщника и҆ смꙋ́ченика, блага́гѡ вѣща́нїѧ тезоимени́тнаго страда́льца.

Бг҃оро́диченъ: Ты̀ моѐ застꙋпле́нїе, пречⷭ҇таѧ, и҆ крѣ́пкое прибѣ́жище, ты̀ и҆ предста́тельница, и҆ покро́въ, и҆ къ тебѣ̀ припа́даю зовы́й: ѿ бѣ́дъ мои́хъ и҆зба́ви мѧ̀, ꙗ҆́кѡ ра́дость ро́ждшаѧ, и҆ ѿ ѻ҆гнѧ̀ и҆схи́ти вѣ́чнагѡ, дв҃о, на тѧ̀ надѣ́ющагосѧ.

Жития священномученика Климента Анкирского и мученика Агафангела Римлянина

Свя­щен­но­му­че­ник Кли­мент ро­дил­ся в га­ла­тий­ском го­ро­де Ан­ки­ре в 258 го­ду от от­ца языч­ни­ка и ма­те­ри хри­сти­ан­ки. В мла­ден­че­стве ли­шил­ся от­ца, а на две­на­дца­том го­ду – и ма­те­ри, ко­то­рая пред­ска­за­ла ему му­че­ни­че­скую кон­чи­ну за ве­ру во Хри­ста. Усы­но­вив­шая его жен­щи­на, Со­фия, вос­пи­ты­ва­ла его в стра­хе Бо­жи­ем. Во вре­мя страш­но­го го­ло­да в Га­ла­тии неко­то­рые языч­ни­ки бро­са­ли сво­их де­тей, не имея воз­мож­но­сти их про­кор­мить, и Со­фия со­би­ра­ла несчаст­ных к се­бе, пи­та­ла и оде­ва­ла их, а свя­той Кли­мент по­мо­гал ей в этом. Он учил де­тей и го­то­вил их к при­ня­тию Свя­то­го Кре­ще­ния. Мно­гие из них впо­след­ствии скон­ча­лись му­че­ни­че­ски за ве­ру во Хри­ста.

За доб­ро­де­тель­ную жизнь свя­той Кли­мент был по­став­лен в чте­ца, а за­тем в диа­ко­на, в во­сем­на­дцать лет по­лу­чил сан пре­сви­те­ра, а в два­дца­ти­лет­нем воз­расте был ру­ко­по­ло­жен во епи­ско­па Ан­кир­ско­го. Вско­ре вспых­ну­ло го­не­ние Дио­кле­ти­а­на (284–305) на хри­сти­ан. По до­но­су при­вле­чен был к от­ве­ту и епи­скоп Кли­мент. Пра­ви­тель Га­ла­тии До­ме­ти­ан пы­тал­ся скло­нить свя­то­го к по­кло­не­нию язы­че­ским бо­гам, но епи­скоп Кли­мент твер­до ис­по­ве­до­вал ве­ру Хри­сто­ву и му­же­ствен­но пре­тер­пел все му­че­ния, ко­то­рым под­верг его лю­тый на­мест­ник. Его ве­ша­ли на де­ре­ве, ре­за­ли те­ло ост­рым же­ле­зом так, что вид­ны бы­ли ко­сти, же­сто­ко би­ли пал­ка­ми и кам­ня­ми, вер­те­ли на ко­ле­се и жгли на мед­лен­ном огне. Гос­подь хра­нил Сво­е­го стра­даль­ца и чу­дес­но ис­це­лял его ис­тер­зан­ное те­ло. То­гда До­ме­ти­ан по­слал свя­то­го в Рим к са­мо­му им­пе­ра­то­ру Дио­кли­ти­а­ну с до­не­се­ни­ем о том, что епи­скоп Кли­мент был же­сто­ко му­чим, но ока­зал­ся непре­одо­лим. Дио­кли­ти­ан, уви­дев му­че­ни­ка со­вер­шен­но здо­ро­вым, не по­ве­рил до­не­се­нию и под­верг его еще бо­лее же­сто­ким пыт­кам, а за­тем за­клю­чил в тем­ни­цу.

Мно­гие из языч­ни­ков, ви­дя му­же­ство свя­то­го и чу­дес­ное ис­це­ле­ние его от ран, уве­ро­ва­ли во Хри­ста. К свя­то­му Кли­мен­ту в тем­ни­цу сте­ка­лись лю­ди для на­став­ле­ний, ис­це­ле­ний и Кре­ще­ния, так что тем­ни­ца пре­вра­ти­лась в храм. Мно­гие из них по до­но­су бы­ли каз­не­ны им­пе­ра­то­ром. Дио­кли­ти­ан, по­ра­жен­ный уди­ви­тель­ным тер­пе­ни­ем свя­то­го Кли­мен­та, ото­слал его в Ни­ко­ми­дию к сво­е­му со­пра­ви­те­лю Мак­си­ми­а­ну.

По до­ро­ге, на ко­раб­ле, к свя­то­му при­со­еди­нил­ся уче­ник его Ага­фан­гел, из­бе­жав­ший каз­ни с дру­ги­ми ис­по­вед­ни­ка­ми и же­лав­ший по­стра­дать и уме­реть за Хри­ста вме­сте с епи­ско­пом Кли­мен­том.

Им­пе­ра­тор Мак­си­ми­ан от­дал свя­тых Кли­мен­та и Ага­фан­ге­ла пра­ви­те­лю Агрип­пи­ну, ко­то­рый под­верг их та­ким нече­ло­ве­че­ским ис­тя­за­ни­ям, что да­же в зри­те­лях-языч­ни­ках вспых­ну­ло чув­ство со­стра­да­ния к му­че­ни­кам и они по­би­ли кам­ня­ми му­чи­те­лей.

По­лу­чив сво­бо­ду, свя­тые ис­це­ля­ли жи­те­лей го­ро­да воз­ло­же­ни­ем рук, кре­сти­ли и на­став­ля­ли лю­дей, сте­кав­ших­ся к ним во мно­же­стве. Сно­ва схва­чен­ные по рас­по­ря­же­нию Мак­си­ми­а­на, они бы­ли от­прав­ле­ны на ро­ди­ну в го­род Ан­кир, где князь Ан­кир­ский Ку­ри­ний вновь под­верг их му­че­ни­ям, а за­тем ото­слал в го­род Ами­сию к на­мест­ни­ку До­ме­тию, от­ли­чав­ше­му­ся осо­бой же­сто­ко­стью.

В Ами­сии свя­тые му­че­ни­ки бы­ли бро­ше­ны в ки­пя­щую из­весть, про­бы­ли в ней сут­ки и оста­лись невре­ди­мы. С них сди­ра­ли ко­жу, би­ли же­лез­ны­ми пал­ка­ми, кла­ли на рас­ка­лен­ные же­лез­ные кро­ва­ти и по­ли­ва­ли се­рой. Свя­тым всё это не вре­ди­ло, и они бы­ли от­прав­ле­ны в Тарс для но­вых му­че­ний. По до­ро­ге в пу­стыне свя­то­му Кли­мен­ту, по его мо­лит­ве, бы­ло да­но от­кро­ве­ние, что он еще 28 лет бу­дет стра­дать за Имя Хри­сто­во. Пре­тер­пев мно­же­ство му­че­ний, свя­тые бы­ли за­клю­че­ны в тем­ни­цу.

По­сле смер­ти Мак­си­ми­а­на свя­той Ага­фан­гел был усе­чен ме­чом. Свя­то­го Кли­мен­та осво­бо­ди­ли ан­кир­ские хри­сти­ане из тем­ни­цы и от­вез­ли в пе­щер­ный храм. Там по­сле со­вер­ше­ния ли­тур­гии свя­той воз­ве­стил ве­ру­ю­щим ско­рое окон­ча­ние го­не­ний и свое близ­кое от­ше­ствие. Свя­той му­че­ник дей­стви­тель­но вско­ре был убит во­и­на­ми го­ро­да, во­рвав­ши­ми­ся в храм. Свя­то­му от­сек­ли ме­чом го­ло­ву во вре­мя при­не­се­ния им Бес­кров­ной Жерт­вы († ок. 312).

См. так­же: "Жи­тие и стра­да­ние свя­то­го свя­щен­но­му­че­ни­ка Кли­мен­та, епи­ско­па Ан­кир­ско­го, и свя­то­го му­че­ни­ка Ага­фан­ге­ла и про­чих с ни­ми" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.