Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святому священномученику Макарию, митрополиту Киевскому

Память: 14 (1) мая

Глас 8.

Припев: Священному́чениче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де; лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль; пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Гряди́, душе́ моя́ лени́вая, и к нетле́нным моще́м уго́дника Бо́жия прини́кни, и проси́ Го́спода твоего́, е́же досто́йно святи́теля Мака́рия просла́вити и умиле́ние стяжа́ти.

Ра́зум Христо́в стяжа́ти Мака́рий потща́вся, я́ко до́брый па́стырь от все́х познава́ется, те́мже и святи́тельскаго са́на досто́ин явля́ется, его́же му́ченическим венце́м Бо́г украси́.

Ехати хощу́ до гра́да моего́ Ки́ева, — рече́ Мака́рий блаже́нный, архиере́йский са́н восприя́в и от люде́й препина́емый, да не вдае́тся опа́сному путеше́ствию, ага́ряном та́мо ри́щущим.

Шу́ма во́д жите́йских не убо́йся, душе́ моя́, Госпо́дню во́лю твори́ти гряду́ще: бо́йся же то́чию греха́ и гне́ва Бо́жия, я́коже святы́й Мака́рий тебе́ науча́ет.

Ника́коже о себе́ пеки́йся, но о душа́х па́ствы своея́, возгрева́я ре́вность, посече́ния ме́чнаго не устраши́ся Мака́рий блаже́нный, зане́ ме́чь то́й Ца́рствие Небе́сное испове́днику отве́рзе.

Богоро́дичен: Порабоще́нный сластьми́ у́м мо́й, Влады́чице и Блага́я Еди́на, свободи́, и раба́ и́стиннейшаго благи́ми де́лы Твоего́ сы́на мя́ покажи́, я́ко да по до́лгу сла́влю Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

А́ще и зело́ гре́шен е́смь и малоду́шен, но к твоему́ предста́тельству, о священному́чениче, прибега́ю, да вся́кому земно́му стра́ху посмеява́тися мя́ научи́ши.

Гра́д тво́й соблюда́й моли́твами твои́ми, Мака́рие прему́дрый, а́ще бо того́ в земне́м твое́м житии́, а́ки святи́тель не узре́л еси́, но о́ный твое́ нетле́нное те́ло со благогове́нием при́сно содержи́т и заступле́ния твоего́ про́сит.

О́наго гра́да небе́снаго жела́ние в душа́х жи́телей свяще́ннаго гра́да Ки́ева и всего́ оте́чествия на́шего обновля́яй, о́тче, твои́ми моли́твами, и жела́ний плотски́х ста́до твое́ изба́ви.

А́нгел храни́тель на́м, святи́телю Мака́рие, бу́ди, да свяще́нную зе́млю преде́лов Ки́евских попира́юще, досто́йни согра́ждане зде́ подвиза́вшихся мно́гих уго́дников Бо́жиих бу́дем.

Богоро́дичен: Богоблагода́тная Чи́стая, с го́рними чи́нми, со все́ми му́дрыми апо́столы, и му́ченики святы́ми, и проро́ки, умоли́ Сы́на Твоего́, я́ко да коне́чное разреше́ние грехо́в прии́мем.

Седа́лен, гла́с 4:

Предста́телю ду́ш на́ших ми́лостивый, и твоего́ гра́да щи́те и покро́ве, Мака́рие му́чениче дерзнове́нне, и архиере́ю пречестны́й, твои́ми моли́твами правосла́вную ве́ру во стране́ на́шей утверди́, и ересе́й вся́кое ухищре́ние от на́с дале́че отжени́, да во све́те и́стины до́бре ходя́ще, сподо́бимся обрести́ благода́ть в де́нь су́дный.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

На́шего па́стыря до́браго, ду́шу свою́ о лю́дех положи́вшаго, любо́вию просла́вим, бра́тие, но не словесы́ то́чию, па́че же дея́ньми, ре́вности Бо́жия и братолю́бия испо́лненными.

Твои́м моще́м, святи́телю Мака́рие, покланя́ющиися лю́дие жела́нием спасе́ния сердца́ своя́ исполня́ют, и су́етнаго жития́ устраня́ются, и́хже моли́твами твои́ми в се́м до́бром наме́рении утверди́.

Охрани́ на́с, Го́споди, от колеба́ний грехо́вных святи́теля Мака́рия непреста́нными моли́твами, да ве́рни за́поведем Твои́м пребы́вше, небе́снаго Ца́рствия с блаже́нным па́стырем на́шим сподо́бимся.

Ника́коже да поколе́блется правосла́вных ве́ра во гра́де святи́теля Мака́рия пребыва́ющих, но да привлече́т и малове́рных его́ святы́м моще́м ве́рою покланя́тися.

Иерусали́му го́рнему граждани́н Мака́рий священному́ченик а́ще и яви́ся, но и свяще́ннаго гра́да нетле́нною пло́тию граждани́н пребыва́ет, и моли́твою свое́ю моля́щимся к го́рнему гра́ду возноси́тися посо́бствует.

Богоро́дичен: Еди́на Бо́га воплоти́вшагося ро́ждшая, Всепе́тая, Того́ моли́ в де́нь стра́шный вся́ ны́ спасти́, и му́ки изба́вити, живота́ же ве́чнаго и све́та сподо́би со все́ми до́бре угоди́вшими.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Мра́к души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же, началоро́дную тму́ изгна́в бе́здны, и да́руй ми́ све́т повеле́ний Твои́х, Сло́ве, да у́тренюя, сла́влю Тя́.

Я́звы души́ моея́ исцели́ предста́тельством твои́м, о́тче преподо́бне, я́звы теле́сныя за Христа́ ра́достно прия́вый и от нераде́ния исцели́ мое́ грехо́вное се́рдце.

Привожду́ в моли́тву о мне́, Го́споди, Мака́рия священному́ченика, да пода́си ми́ грехо́в оставле́ние, и уны́ния вся́каго изба́виши ду́шу мою́, в моли́тве же да́руеши постоя́ние.

Реки́ При́пяти брега́ кро́вию святи́теля Мака́рия ороси́шася, да орося́тся же очеса́ на́ша покая́ния слеза́ми, зане́ николи́же же́ртва Бо́жия бы́хом, но во́лю врага́ Его́ твори́ти ревнова́хом.

Иису́са Го́спода возлюби́в Мака́рий священному́ченик, за Того́ бра́тий ме́ньших живо́т сво́й положи́, те́мже и на́с от чудотво́рнаго гро́ба своего́ науча́ет, бли́жния, я́ко себе́ саме́х люби́ти.

И́же о сла́ве церко́вней ревну́ющии христиа́не, о животе́ вре́меннем небреги́те, зане́ невозмо́жно е́сть двема́ господи́нома рабо́тати, па́че же моли́те свята́го Госпо́дня, да и на́м му́жество души́ от Христа́ исхода́тайствует.

Мака́рие, святи́телю Христо́в, мно́жества люде́й предстоя́щих моли́тв не отврати́, но я́ко кади́ло благово́нное сия́ прие́мь, к Престо́лу Госпо́дню со свои́ми вознеси́ святы́ми моли́твами.

Богоро́дичен: Всесвята́я Де́во, Сло́во Всесвято́е роди́вшая, души́ моея́ вся́кое уны́ние и печа́ль отжени́, и благоуспе́й мо́й по́мысл боже́ственная де́яти, да ве́рою и любо́вию сла́влю Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди, еди́наго всели́л еси́, мене́ же свя́зана мре́жами вра́жиими, я́ко от тли́ о́наго, спаси́.

И́маши, душе́ моя́, святы́я ре́вности о́браз, и ко сме́рти безстра́шия небе́снаго ра́ди Ца́рствия, одержа́тели бо си́х на земли́ умро́ша и па́мять и́х поги́бе, святы́й же, а́ки жи́в предлежи́т очесе́м твои́м нетле́нен.

Священному́ченик Мака́рий, я́ко Ио́на проро́к, свою́ сме́рть о́бщаго ра́ди спасе́ния предложи́, те́мже живота́ ве́чнаго и са́м сподо́бися, и на́ше житие́ к тому́ моли́твами свои́ми возво́дит.

Вои́стину оте́ц лю́дем твои́м бы́л еси́, Мака́рие святи́телю Христо́в, зане́же и́нок сы́й оби́тели Ви́ленския о просвеще́нии кни́жном правосла́вных христиа́н попече́ние при́сное явля́л еси́.

Я́ко твоея́ па́ствы ки́евския ча́да, мо́лим тя́, священному́чениче, и на́м свы́ше духо́вное просвеще́ние неви́димо подава́й, да разсужде́нию добра́ и зла́ чу́вствия на́ша науча́тся.

Богоро́дичен: Пое́м Тя́ ве́рнии, Богоблагода́тная Влады́чице, препе́таго бо Бо́га пло́тию родила́ еси́: Его́же умоли́, Нескве́рная, гра́ду и лю́дем Твои́м в ми́ре спасти́ся.

Конда́к, гла́с 8:

Весели́тся гра́д Ки́ев, вели́кое сокро́вище стяжа́в, твое́ тле́нию неприча́стное те́ло, святи́телю блаже́нный Мака́рие. Тво́й бо престо́л да́же до кро́ве от лю́тых враго́в наше́ствия храни́л еси́, и ны́не Небе́сному предстои́ши Престо́лу, иде́же моли́твенно пред Творце́м помина́й на́с, о́тче на́ш, да во все́х беда́х име́ем тя́ прибе́жище и тобо́ю хва́лимся, зову́ще: ра́дуйся Мака́рие, архиере́ом честно́е украше́ние.

И́кос:

Гра́д Ви́льна твои́м житие́м, святи́телю, хва́лится, о твои́х труде́х, моли́твенных же и кни́жных, свиде́тельствуя, но свяще́нный Ки́ев нетле́нием моще́й твои́х прославля́ется, и́мже безчи́сленнии лю́дие покланя́ющеся, Го́спода славосло́вят, тебе́ же непреста́нно вопию́т: о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́, дарова́тися на́м ве́лией ми́лости.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: На по́ли Деи́ре иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на муче́ние богоно́сных, в не́й же трие́ о́троци песносло́вяху Еди́наго Бо́га, тро́ично воспева́ху, глаго́люще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Тебе́, святи́телю Христо́в, мо́лим: зри́ши от небе́с благоче́стия в земли́ на́шей оскуде́ние, зри́ши ду́ш челове́ческих уны́ние, у́бо от Ду́ха Бо́жия, на Тебе́ почи́вшаго, дарова́ния ве́ры тве́рдыя ка́ющимся пода́ждь.

Егда́ са́н иера́ршеский на земли́ восприя́л еси́, Мака́рие святи́телю, тогда́ свята́я Це́рковь Правосла́вная в угнете́нии пребыва́ше, но твои́ми по́двиги кре́пость приима́ше, ны́не у́бо к тебе́ моли́твенныя ру́це подъе́млет, твоея́ прося́ще по́мощи.

Мака́рие, священному́чениче и па́стырю, не оста́ви ста́до твое́ лю́тым волко́м на расхище́ние, но си́х уста́ ху́льная загради́, ве́рныя же в ве́ре утверди́.

Апо́стола Нафана́ила сомня́щася дре́вле Христо́с сло́вом ве́ру утверди́, под смоко́вницею седя́ща сего́ ви́дети ре́к. У́бо и ты́, святи́телю, сомня́щимся отверза́й душе́вныя о́чи, да и ти́и ве́рою Христа́ испове́дят.

Кни́га ра́зума испо́лненная, и вся́кое сомне́ние отщетева́ющая ра́ка чудотво́рных моще́й твои́х на́м явля́ется. Не ослепля́йте у́бо оче́с ва́ших, лю́дие, но у́м сво́й и се́рдце к покая́нию и ве́ре отве́рзти потщи́теся.

Богоро́дичен: Я́ко престо́л огнезра́чный Царя́ но́сиши Твоего́, Его́же умоли́, Де́во, Ца́рствия сподо́бити мя́, песносло́вяща ве́рно предста́тельство Твое́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся́, Тя́ пое́т со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

А́ще и ве́ру и́стинную содержу́ во уме́ свое́м, святи́телю, но хла́дна и боязли́ва е́сть душа́ моя́, оба́че на тво́й му́ченический взира́я по́двиг, по́мощь твою́ призыва́ю, да огня́ любве́ Бо́жия да́р испро́сиши се́рдцу моему́.

Ре́вность твоя́ о ве́ре подо́бна те́х блаже́нных бы́сть о́трок, и́же в пе́щь о́гненную вше́дше, Го́спода та́мо просла́виша. Ты́ же пропове́дания сла́вы Бо́жия ра́ди, в пу́ть сме́ртный му́жески устреми́лся еси́.

Иису́са Христа́ глаго́л страда́льцев за ве́ру ублажа́ющий, на тебе́, о́тче, исполне́ние сугу́бо прия́т, не то́чию бо на небеси́ ра́дость тебе́ даде́ся, но и зде́ на земли́ сла́ва твоя́ всю́ду пропове́дуется.

Егда́ сия́ сла́ва возмогла́ бы ду́шу твою́ ра́довати, а́ще бы не сугу́бую ра́дость ду́х тво́й прия́т е́же проше́ния челове́к слы́шати и исполня́ти, я́коже рече́ Христо́с: блаже́ннее е́сть па́че дая́ти, не́жели приима́ти. У́бо и на́ша приими́ смире́нныя моли́твы.

Богоро́дичен: После́довати мне́, Всечи́стая, преподо́бно пожи́вшим, жи́тельством доброде́тельным сотвори́, враги́ поража́ющи, неща́дно мя́ оскорбля́ющия, и к плотски́м ползу́щу страсте́м непреста́нно стужа́ющия, да ра́дуяся зову́: лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев, воздви́гнувый ро́г спасе́ния на́м в дому́ Дави́дове, О́трока Своего́, в ни́хже посети́ на́с Восто́к с высоты́ и напра́вил ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.

Пе́снь возсле́м Го́споду Бо́гу Изра́илеву, И́же не́бо звезда́ми украси́вый и Це́рковь Свою́ све́точами благоче́стия и пра́вды при́сно венча́ет, да во сле́д и́х теку́ще, лю́дие к ве́чному све́ту возво́дятся.

Ежде́ние Бо́жие на небеси́ просла́ви со стра́хом проро́к Авваку́м, мы́ же обнесе́ние моще́й твои́х вкру́г вели́кия це́ркве на ко́ждо ле́то творя́ще со безчи́сленными людьми́ по́мощь твою́ призыва́ем.

Сло́во Бо́жие из у́ст твои́х лю́дем изоби́льно пропове́дашеся, ны́не же нетле́нное твое́ те́ло безмо́лвно си́лу Бо́жию пропове́дует. Е́юже огради́ ста́до твое́, блаже́нне.

На́шего усе́рдия не омерзи́, святи́телю Бо́жий, и неразуме́ния на́шего не возгнуша́йся, но от ве́рующих серде́ц пе́снь сложе́нную приими́ и благода́ти да́р на́м от Го́спода низпосли́.

Богоро́дичен: Боголюби́вая Де́во, блага́го моли́ Сы́на Твоего́ и Го́спода вы́ну, озло́бленую прило́гми душетли́теля зми́я, и изнемо́гшую мою́ ду́шу исцели́ти и спасти́, и вся́кими ублажи́ти светоно́сными восхожде́ньми.

Yandex Metrika