Канон святым священномученикам Акепсиму Наессонскому (Анисскому), Арбельскому, Персидскому, Иосифу Персидскому и Аифалу Персидскому

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 16 ноября (03 ноября ст. ст.)

Глас 4.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Тро́ицы равночи́сленнии Пресвяты́я, всебога́тии, Тоя́ яви́стеся честни́и покло́нницы и предстоите́ престо́лу Тро́ичному, те́плии засту́пницы притека́ющим к ва́м.

Тро́ицы покло́нницы трисо́лнечныя су́ще, многобо́жия ле́сть, святи́и, разруши́сте, претерпе́вше му́ки многообра́зныя и сме́рть непра́ведную, богоблаже́ннии.

Муче́ния пучи́ну без волне́ния преидо́сте ве́рою, блаже́ннии, и приста́сте к безпеча́льному животу́, к приста́нищу вы́шния све́тлости, в сла́ву неизрече́нную.

Богоро́дичен: Ра́дости на́м Хода́таица, я́ко прие́мши исполне́ние всего́ Божества́, яви́лася еси́, Пренепоро́чная. Те́м вси́ Тебе́ ра́дость а́нгелову согла́сно зове́м, Богора́дованная.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, О́тчею ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Не в му́дрости е́ллинскаго су́етия, му́дрии, но ра́зумом боже́ственным безбо́жие обличи́сте пе́рсское, укори́вше си́х безу́мие.

Священнонача́лия просвеще́н боже́ственным помаза́нием, свяще́нный Акепси́мо, муче́ния же кро́вию себе́ украси́л еси́, богоблаже́нне.

Сокруше́ние твои́х удо́в, Ио́сифе приснопа́мятне, преле́стныя ко́зни до конца́, му́чениче, сокруши́, тебе́ же исхода́таи сла́ву нетле́нную.

Богоро́дичен: Тя́ Му́дрость Бо́жия чисте́йшее селе́ние обре́тши, от Твои́х чи́стых крове́й воплоти́ся и по Рождестве́ нетле́нну яви́.

Седа́лен, гла́с 8.

Ио́сиф, до́блий подви́жник, Акепси́ма, пре́лести губи́тель и Аифа́л сла́вный, страда́лец непобеди́мый, све́тлыя зве́зды, ве́рными в пе́снех досто́йно вои́стинну да восхва́лятся дне́сь: си́и бо пре́лесть пе́рсов очерни́ша, со́лнцу не поже́рше, ни огня́ поче́тше; к ни́мже любо́вию возопие́м: моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Богоро́дичен: Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ и сло́ва, непреста́нно моли́ о воспева́ющих Тя́ пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́ ве́рою и любо́вию при́сно сла́вящим Тя́.

Крестобогоро́дичен: Нескве́рная А́гница, А́гнца и Па́стыря пове́шена на дре́ве ме́ртва зря́щи, пла́чущи, веща́ше, ма́терски восклица́ющи: ка́ко претерплю́ Твое́, е́же па́че сло́ва, Сы́не Мо́й, сни́тие и во́льныя стра́сти, Бо́же Преблаги́й?

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ни́жняя презре́вше и ко еди́нем пребыва́ющим смотря́юще, те́х получи́ша жили́ща, Акепси́ма до́блий и сла́внии Ио́сиф и Аифа́л да восхва́лятся.

И́же к еди́ному Влады́це просте́ртое твое́ помышле́ние во вре́мя страда́ния, му́чениче, облегче́ния тебе́ творя́ше нестерпи́мых му́к, кре́пкий Ио́сифе, страстоте́рпче Христо́в досточу́дне.

Честно́е твое́ свиде́тельство, я́ко плодови́та лоза́ объе́млема, источа́ет вино́ ве́рным умиле́ния, Аифа́ле страстоте́рпче, веселя́щи зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Богоро́дичен: Свята́я Богоро́дица, в Ню́же всели́тися благоволи́, я́ко во благово́нный хра́м, Сло́во О́тчее и Равнобоже́ственное, не растле́ чистоты́, ни стужи́: и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Вели́кое и честно́е призыва́я и́мя Госпо́дне, ча́шу спасе́ния страда́ний, ра́дуяся, Акепси́мо, испи́л еси́.

Вы́шняя тя́ пи́ща, зва́ннаго ра́нами, прия́т и ли́цы, Ио́сифе, му́ченичестии с ни́ми веселя́щася.

Са́д присноцвету́щий, плоды́ по́двиг твои́х концы́ пита́я, и́стинно яви́лся еси́, Аифа́ле блаже́нне.

Богоро́дичен: Све́т безле́тный на́м, О́тчее сия́ние, родила́ еси́ под ле́ты, благосты́нею бога́тства бы́вша, Пренепоро́чная.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Главе́, Акепси́мо, твое́й, отсе́ченней от телесе́, Христу́ совокупи́ ве́рою ду́шу твою́, му́чениче, неотсту́пно, та́мо су́щими заря́ми при́сно просвеща́емь.

Ка́мением, я́ко первострада́лец, му́чениче, убива́емь, не отве́рглся еси́ Ка́мене жи́зненнаго — Христа́, преходя́ к та́мо су́щим све́тлым оби́телем.

Же́злием неми́лостивно ураня́емь, ра́довашеся, же́зл име́я си́лы — Кре́ст Госпо́день, и похвалу́, страстоте́рпче Аифа́ле, богому́дре всебога́те.

Богоро́дичен: Купина́ прообразова́ше вели́кую та́йну па́че ума́ Твоего́ Рождества́, огне́м отню́д повива́ема и ника́коже опаля́ема, Де́во Всепе́тая.

Конда́к, гла́с 2.

Боже́ственная, му́дре, непоро́чно тайноводи́л еси́, же́ртва прия́тна бы́л еси́, богоблаже́нне: Христо́ву бо пи́л еси́ ча́шу сла́вно, свя́те Акепси́мо, со страда́льцы твои́ми, моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

И́кос:

Кто́ от ве́рных возмо́жет отню́д досто́йно воспе́ти прему́драго свяще́нника Акепси́ма, свети́льника Христо́ва? То́й бо разруши́ пре́лесть и́дольскую и посрами́ де́монская ухищре́ния кре́пкою си́лою Спа́са Христа́ Бо́га, Тро́ице Пресвяте́й благоче́стно покланя́тися наказу́я, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во еди́ном Божестве́ почита́ти, моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки и халде́и уби́в, я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Во огни́ муче́ния ро́су от Бо́га прие́мше, сопроти́вных пла́мы ва́шим терпе́нием погаси́сте, страстоте́рпцы, зову́ще: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

И́же огню́ покло́нницы сему́ насле́дницы яви́шася, огню́ служи́ти служа́щия Со́лнцу сла́вы понужда́ху, но си́и взыва́ху: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Акепси́ма, и Ио́сиф, и Аифа́л, Тро́ицы Всечестны́я три́ свети́ла, и́же вся́ концы́ благоче́стия заря́ми облиста́юще, да почту́тся во ве́ки.

Богоро́дичен: Благослове́н Пло́д благослове́ннаго Твоего́ чре́ва, Его́же благословя́т небе́сныя си́лы и земны́х составле́ния, И́же на́с изба́вивый кля́твы пе́рвыя, Благослове́нная.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сло́ва бы́вше прия́телища и Того́ я́звы нося́ще, мучи́телей суровство́м бре́мя, а́ки безду́шно, на безслове́сная возложи́стеся, приноси́ми ко искуше́нию мно́жайшим му́кам, му́ченицы до́блии, Христа́ превознося́ще во ве́ки.

Хода́таи сла́вы присносу́щныя, приснопа́мятнии му́ченицы, украша́еми, ра́достно ше́ствовасте, Его́же возлюби́сте свиде́тельства, сла́внии, пу́ть, зову́ще: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ни о́гнь, ни ра́ны, ни зве́ри, ни ме́чь, ни ро́в, ни сме́рть возмо́же му́ченики Твоея́ любве́ отлучи́ти, Го́споди, благи́х Исто́чниче, любве́ неистощи́мая Струя́. И́хже хва́ляще, Христе́, Тебе́ благослови́м во ве́ки.

Богоро́дичен: Еди́ну неискусому́жную Ма́терь и еди́ну тва́рей преиму́щую, го́ру пресвяту́ю, трапе́зу всезлату́ю, Богоро́дицу, пе́сньми воспева́юще, зове́м: Го́спода воспева́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Благочести́выя свети́льники и пре́лести потреби́тели, разу́мнаго рая́ благово́нныя цве́ты, сосу́ды честны́я, Бо́жия красоты́ зри́тели восхва́лим.

У́гль, его́же дре́вле ви́де Иса́ия, в се́рдцы вну́трь прие́мше, и, того́ блиста́нием озаря́еми, мра́чное, му́ченицы, огня́ служе́ние отрази́сте.

Живонача́льней ны́не Тро́ице укра́шени предстоите́ и, вене́чными добро́тами просвеща́еми, па́мять творите́ о и́же на земли́, блаже́ннии, помина́ющих ва́с всегда́.

Богоро́дичен: Отча́яннаго мя́ спаси́, Спа́са заче́ншая и пло́тию ро́ждшая, Де́во, грехо́вным бо бре́менем отягча́емь, боле́зненно зову́ Ти: потща́вшися, помози́ рабу́ Твоему́.

Свети́лен.

Подъя́л еси́ я́ко безпло́тен нестерпи́мыя му́ки, Акепси́мо всехва́льне, свяще́нников сла́во, со Ио́сифом чу́дным и ди́вный Аифа́л диа́кон, Христо́в таи́нник, и́хже боле́знем страда́ния удивля́ются при́сно безпло́тных чи́ни.

Богоро́дичен: Не́сть во мне́ отню́д наде́жды спасе́ния, Де́во, я́ко зле́ впадо́х во глубину́ прегреше́ний и жду́ преще́ния стра́шныя му́ки и ко́злищ ча́сти; но уще́дри мя́ пре́жде Суда́, я́ко су́щи тепла́ Засту́пница, Богоро́дице.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Трⷪ҇цы равночи́сленнїи прест҃ы́ѧ, всебога́тїи, тоѧ̀ ꙗ҆ви́стесѧ честні́и поклѡ́нницы, и҆ предстоитѐ престо́лꙋ трⷪ҇чномꙋ, те́плїи застꙋ̑пницы притека́ющымъ къ ва́мъ.

Трⷪ҇цы поклѡ́нницы трисо́лнечныѧ сꙋ́ще, многобо́жїѧ ле́сть, ст҃і́и, разрꙋши́сте, претерпѣ́вше мꙋ́ки многоѻбра̑зныѧ и҆ сме́рть непра́веднꙋю, бг҃облаже́ннїи.

Мꙋче́нїѧ пꙋчи́нꙋ безъ волне́нїѧ преидо́сте вѣ́рою, бл҃же́ннїи, и҆ приста́сте къ безпеча́льномꙋ животꙋ̀, къ приста́нищꙋ вы́шнїѧ свѣ́тлости, въ сла́вꙋ неизрече́ннꙋю.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дости на́мъ хода́таица, ꙗ҆́кѡ прїе́мши и҆сполне́нїе всегѡ̀ бж҃ества̀, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, пренепоро́чнаѧ. тѣ́мъ всѝ тебѣ̀ ра́дость а҆́гг҃ловꙋ согла́снѡ зове́мъ, бг҃ора́дованнаѧ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Не мꙋ́дростїю, и҆ си́лою, и҆ бога́тствомъ хва́лимсѧ, но тобо́ю, ѻ҆́ч҃ею ѵ҆поста́сною мꙋ́дростїю, хрⷭ҇тѐ: нѣ́сть бо свѧ́тъ, па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Не въ мꙋ́дрости є҆́ллинскагѡ сꙋ́етїѧ, мꙋ́дрїи, но ра́зꙋмомъ бжⷭ҇твеннымъ безбо́жїе ѡ҆бличи́сте пе́рсское, ᲂу҆кори́вше си́хъ безꙋ́мїе.

Свѧщеннонача́лїѧ просвѣще́нъ бжⷭ҇твеннымъ помаза́нїемъ, свѧще́нный а҆кеѱі́мо, мꙋче́нїѧ же кро́вїю себѐ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, бг҃облаже́нне.

Сокрꙋше́нїе твои́хъ ᲂу҆дѡ́въ, і҆ѡ́сифе приснопа́мѧтне, прелє́стныѧ кѡ́зни до конца̀, мꙋ́чениче, сокрꙋшѝ, тебѣ́ же и҆схода́таи сла́вꙋ нетлѣ́ннꙋю.

Бг҃оро́диченъ: Тѧ̀ мꙋ́дрость бж҃їѧ чистѣ́йшее селе́нїе ѡ҆брѣ́тши, ѿ твои́хъ чⷭ҇тыхъ крове́й воплоти́сѧ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ нетлѣ́ннꙋ ꙗ҆вѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃.

І҆ѡ́сифъ до́блїй подви́жникъ, а҆кеѱі́ма, пре́лести гꙋби́тель и҆ а҆їѳа́лъ, сла́вный страда́лецъ непобѣди́мый, свѣ̑тлыѧ ѕвѣ̑зды, вѣ́рными въ пѣ́снехъ досто́йнѡ вои́стиннꙋ да восхва́лѧтсѧ дне́сь: сі́и бо пре́лесть пе́рсѡвъ ѡ҆черни́ша, со́лнцꙋ не поже́рше, ни ѻ҆гнѧ̀ поче́тше, къ ни́мже любо́вїю возопїе́мъ: моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Бг҃оро́диченъ: Оу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нъ, прест҃а́ѧ дв҃о, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а, па́че ᲂу҆ма̀ и҆ сло́ва, непреста́ннѡ молѝ ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀, пода́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ всѣ́хъ, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ сла́вѧщымъ тѧ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Нескве́рнаѧ а҆́гница, а҆́гнца и҆ па́стырѧ повѣ́шена на дре́вѣ ме́ртва зрѧ́щи, пла́чꙋщи, вѣща́ше, мт҃рски восклица́ющи: ка́кѡ претерплю̀ твоѐ, є҆́же па́че сло́ва, сн҃е мо́й, сни́тїе, и҆ вѡ́льныѧ стрⷭ҇ти, бж҃е пребл҃гі́й.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Ни̑жнѧѧ презрѣ́вше, и҆ ко є҆ди̑нѣмъ пребыва́ющымъ смотрѧ́юще, тѣ́хъ полꙋчи́ша жили̑ща, а҆кеѱі́ма до́блїй, и҆ сла́внїи і҆ѡ́сифъ и҆ а҆їѳа́лъ, да восхва́лѧтсѧ.

И҆́же къ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ просте́ртое твоѐ помышле́нїе, во вре́мѧ страда́нїѧ, мꙋ́чениче, ѡ҆блегчє́нїѧ тебѣ̀ творѧ́ше нестерпи́мыхъ мꙋ́къ, крѣ́пкїй і҆ѡ́сифе, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ досточꙋ́дне.

Честно́е твоѐ свидѣ́тельство, ꙗ҆́кѡ плодови́та лоза̀ ѡ҆б̾е́млема, и҆сточа́етъ вїно̀ вѣ̑рнымъ ᲂу҆миле́нїѧ, а҆їѳа́ле страстоте́рпче, веселѧ́щи зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Бг҃оро́диченъ: Ст҃а́ѧ бцⷣа, въ ню́же всели́тисѧ бл҃говолѝ, ꙗ҆́кѡ во бл҃гово́нный хра́мъ, сло́во ѻ҆́ч҃ее и҆ равнобжⷭ҇твенное, не растлѣ̀ чистоты̀, ни стꙋжѝ: и҆́бо родѝ є҆мманꙋ́ила, бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Ты̀, гдⷭ҇и, мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Вели́кое и҆ честно́е призыва́ѧ и҆́мѧ гдⷭ҇не, ча́шꙋ спасе́нїѧ страда́нїй, ра́дꙋѧсѧ, а҆кеѱі́мо, и҆спи́лъ є҆сѝ.

Вы́шнѧѧ тѧ̀ пи́ща зва́ннаго ра́нами прїѧ́тъ, и҆ ли́цы, і҆ѡ́сифе, мꙋ́ченичестїи, съ ни́ми веселѧ́щасѧ.

Са́дъ присноцвѣтꙋ́щїй, плоды̀ пѡ́двигъ твои́хъ концы̀ пита́ѧ, и҆́стиннѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, а҆їѳа́ле бл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ: Свѣ́тъ безлѣ́тный на́мъ ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе родила̀ є҆сѝ подъ лѣ́ты, бл҃госты́нею бога́тства бы́вша, пренепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Главѣ̀, а҆кеѱі́мо, твое́й ѿсѣ́ченнѣй ѿ тѣлесѐ, хрⷭ҇тꙋ̀ совокꙋпѝ вѣ́рою дꙋ́шꙋ твою̀, мч҃ниче, неѿстꙋ́пнѡ, та́мѡ сꙋ́щими зарѧ́ми при́снѡ просвѣща́емь.

Ка́менїемъ, ꙗ҆́кѡ первострада́лецъ, мч҃ниче, ᲂу҆бива́емь, не ѿве́рглсѧ є҆сѝ ка́мене жи́зненнагѡ хрⷭ҇та̀, преходѧ̀ къ та́мѡ сꙋ́щымъ свѣ̑тлымъ ѻ҆би́телемъ.

Же́злїемъ неми́лостивнѡ ᲂу҆ранѧ́емь, ра́довашесѧ, же́злъ и҆мѣ́ѧ си́лы крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень и҆ похвалꙋ̀, страстоте́рпче а҆їѳа́ле, бг҃омꙋ́дре всебога́те.

Бг҃оро́диченъ: Кꙋпина̀ проѡбразова́ше вели́кꙋю та́йнꙋ, па́че ᲂу҆ма̀, твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀, ѻ҆гне́мъ ѿню́дъ повива́ема, и҆ ника́коже ѡ҆палѧ́ема, дв҃о всепѣ́таѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃.

Бжⷭ҇твєннаѧ, мꙋ́дре, непоро́чнѡ тайноводи́лъ є҆сѝ, же́ртва прїѧ́тна бы́лъ є҆сѝ, бг҃обл҃же́нне: хрⷭ҇то́вꙋ бо пи́лъ є҆сѝ ча́шꙋ сла́внѡ, свѧ́те а҆кеѱі́мо, со страда̑льцы твои́ми, молѧ́сѧ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Кто̀ ѿ вѣ́рныхъ возмо́жетъ ѿню́дъ досто́йнѡ воспѣ́ти премꙋ́драго свѧще́нника а҆кеѱі́ма, свѣти́льника хрⷭ҇то́ва; то́й бо разрꙋшѝ пре́лесть і҆́дѡльскꙋю, и҆ посрамѝ де́мѡнскаѧ ᲂу҆хищрє́нїѧ крѣ́пкою си́лою сп҃са хрⷭ҇та̀ бг҃а, трⷪ҇цѣ прест҃ѣ́й благоче́стнѡ покланѧ́тисѧ наказꙋ́ѧ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀ почита́ти, молѧ́сѧ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Во ѻ҆гнѝ мꙋче́нїѧ ро́сꙋ ѿ бг҃а прїе́мше, сопроти́вныхъ пла́мы ва́шимъ терпѣ́нїемъ погаси́сте, страстоте́рпцы, зовꙋ́ще: бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆̀же ѻ҆гню̀ поклѡ́нницы, семꙋ̀ наслѣ̑дницы ꙗ҆ви́шасѧ, ѻ҆гню̀ слꙋжи́ти, слꙋжа́щыѧ сл҃нцꙋ сла́вы понꙋжда́хꙋ, но сі́и взыва́хꙋ: бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

А҆кеѱі́ма, и҆ і҆ѡ́сифъ, и҆ а҆їѳа́лъ, трⷪ҇цы всечестны́ѧ трѝ свѣти̑ла, и҆̀же всѧ̑ концы̀ благоче́стїѧ зарѧ́ми ѡ҆блиста́юще, да почтꙋ́тсѧ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: Бл҃гослове́нъ пло́дъ бл҃гослове́ннагѡ твоегѡ̀ чре́ва, є҆го́же бл҃гословѧ́тъ нбⷭ҇ныѧ си̑лы, и҆ земны́хъ составлє́нїѧ, и҆́же на́съ и҆зба́вивый клѧ́твы пе́рвыѧ, благослове́ннаѧ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Сло́ва бы́вше прїѧ́тєлища, и҆ тогѡ̀ ꙗ҆́звы носѧ́ще, мꙋчи́телей сꙋровство́мъ, бре́мѧ, а҆́ки бездꙋ́шно, на безсловє́снаѧ возложи́стесѧ, приноси́ми ко и҆скꙋше́нїю мно́жайшымъ мꙋ́камъ, мꙋ́ченицы до́блїи, хрⷭ҇та̀ превозносѧ́ще во вѣ́ки.

Хода́таи сла́вы присносꙋ́щныѧ, приснопа́мѧтнїи мч҃ницы ᲂу҆краша́еми, ра́достнѡ ше́ствовасте, є҆го́же возлюби́сте свидѣ́тельства, сла́внїи, пꙋ́ть, зовꙋ́ще: гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Ни ѻ҆́гнь, ни ра̑ны, ни ѕвѣ́ри, ни ме́чь, ни ро́въ, ни сме́рть возмо́же мч҃ники твоеѧ̀ любвѐ ѿлꙋчи́ти, гдⷭ҇и, благи́хъ и҆сто́чниче, любвѐ неистощи́маѧ стрꙋѧ̀, и҆̀хже хва́лѧще, хрⷭ҇тѐ, тебѐ благослови́мъ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: Є҆ди́нꙋ неискꙋсомꙋ́жнꙋю мт҃рь, и҆ є҆ди́нꙋ тва́рей преимꙋ́щꙋю, го́рꙋ прест҃ꙋ́ю, трапе́зꙋ всезлатꙋ́ю, бцⷣꙋ, пѣ́сньми воспѣва́юще, зове́мъ: гдⷭ҇а воспѣва́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀: тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Благочести̑выѧ свѣти́льники и҆ пре́лести потреби́тели, разꙋ́мнагѡ раѧ̀ благовѡ́нныѧ цвѣ́ты, сосꙋ́ды честны̑ѧ, бж҃їѧ красоты̀ зри́тели восхва́лимъ.

Оу҆́гль, є҆го́же дре́вле ви́дѣ и҆са́їа, въ се́рдцы внꙋ́трь прїе́мше, и҆ тогѡ̀ блиста́нїемъ ѡ҆зарѧ́еми, мра́чное, мꙋ́чєницы, ѻ҆гнѧ̀ слꙋже́нїе ѿрази́сте.

Живонача́льнѣй ны́нѣ трⷪ҇цѣ ᲂу҆кра́шени предстоитѐ, и҆ вѣне́чными добро́тами просвѣща́еми, па́мѧть творитѐ, ѡ҆ и҆̀же на землѝ, бл҃же́ннїи, помина́ющихъ ва́съ всегда̀.

Бг҃оро́диченъ: Ѿча́ѧннаго мѧ̀ спасѝ, сп҃са заче́ншаѧ, и҆ пло́тїю ро́ждшаѧ, дв҃о. грѣхо́внымъ бо бре́менемъ ѡ҆тѧгча́емь, болѣ́зненнѡ зовꙋ́ ти: потща́вшисѧ, помозѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀.

Свѣти́ленъ.

Под̾ѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ, нестерпи̑мыѧ мꙋ̑ки, а҆кеѱі́мо всехва́льне, свѧще́нникѡвъ сла́во, со і҆ѡ́сифомъ чꙋ́днымъ, и҆ ди́вный а҆їѳа́лъ дїа́конъ, хрⷭ҇то́въ таи́нникъ, и҆́хже болѣ́знемъ страда́нїѧ ᲂу҆дивлѧ́ютсѧ при́снѡ безпло́тныхъ чи́ни.

Бг҃оро́диченъ: Нѣ́сть во мнѣ̀ ѿню́дъ наде́жды спасе́нїѧ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ ѕлѣ̀ впадо́хъ во глꙋбинꙋ̀ прегрѣше́нїй, и҆ ждꙋ̀ преще́нїѧ стра́шныѧ мꙋ́ки, и҆ кѡ́злищъ ча́сти: но ᲂу҆ще́дри мѧ̀ пре́жде сꙋда̀, ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи тепла̀ застꙋ́пница, бцⷣе.

Жития священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала

Епи­скоп Акеп­сим воз­глав­лял хри­сти­ан­скую Цер­ковь в пер­сид­ском го­ро­де На­ес­соне. Паства го­ря­чо лю­би­ла свя­ти­те­ля за его по­движ­ни­че­скую жизнь и неустан­ные пас­тыр­ские тру­ды. Царь Са­пор по­ве­лел разыс­ки­вать и каз­нить хри­сти­ан­ское ду­хо­вен­ство, был схва­чен и епи­скоп Акеп­сим, в то вре­мя вось­ми­де­ся­ти­лет­ний ста­рец. Его при­ве­ли в го­род Ар­бе­лу, где он пред­стал пред су­дом Ар­да­ха – жре­ца бо­га солн­ца. Свя­той ста­рец от­ка­зал­ся при­не­сти жерт­ву пер­сид­ским бо­гам. За это его же­сто­ко из­би­ли и за­клю­чи­ли в тем­ни­цу, ку­да на сле­ду­ю­щий день по­сле тя­же­лей­ших пы­ток бы­ли бро­ше­ны се­ми­де­ся­ти­лет­ний пре­сви­тер Иосиф и диа­кон Аифал. Три го­да свя­тых дер­жа­ли в узах, то­ми­ли го­ло­дом, жаж­дой. В храм бо­га ог­ня, на­хо­див­ший­ся неда­ле­ко от Ар­бе­лы, при­был царь Са­пор, по­же­лав­ший ви­деть трех свя­тых му­че­ни­ков. Из­мож­ден­ные, по­кры­тые гно­я­щи­ми­ся яз­ва­ми, свя­тые пред­ста­ли пе­ред ца­рем и на его тре­бо­ва­ния вновь твер­до от­ка­за­лись по­кло­нить­ся язы­че­ским бо­гам, ис­по­ве­дуя ве­ру во Хри­ста. Свя­то­му епи­ско­пу от­сек­ли го­ло­ву, а пре­сви­те­ра и диа­ко­на от­пра­ви­ли в го­род и там по­би­ли кам­ня­ми. Казнь пре­сви­те­ра Иоси­фа дли­лась несколь­ко ча­сов. Воз­ле ме­ста каз­ни бы­ла по­став­ле­на стра­жа, чтобы хри­сти­ане не взя­ли те­ла свя­то­го му­че­ни­ка. На чет­вер­тую ночь над го­ро­дом про­нес­ся силь­ный ура­ган, мол­ния уби­ла стра­жу, ве­тер раз­ме­тал кам­ни, и те­ло свя­то­го Иоси­фа ис­чез­ло. Диа­кон Аифал был от­ве­ден в се­ле­ние Пат­ри­ас и там был по­бит кам­ня­ми. Хри­сти­ане тай­но по­греб­ли его те­ло, на мо­ги­ле свя­то­го вы­рос­ло де­ре­во, пло­ды ко­то­ро­го при­но­си­ли ис­це­ле­ние.

Свя­той му­че­ник Аифал диа­кон по при­ка­за­нию пер­сид­ско­го ца­ря Са­по­ра II был по­бит кам­ня­ми за ис­по­ве­да­ние Име­ни Хри­сто­ва в 380 го­ду.

См. так­же: "Стра­да­ние свя­тых му­че­ни­ков Акеп­си­ма епи­ско­па, Иоси­фа пре­сви­те­ра и Аифа­ла диа­ко­на" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.