Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Каноны собору святых Сербских просветителей и учителей

Память: 2 января (20 декабря), 12 сентября (30 августа), 17 (4) января, 12 сентября (30 августа), 25 (12) января, 12 сентября (30 августа), 21 (8) февраля, 12 сентября (30 августа), 24 (11) мая, 12 сентября (30 августа), 12 сентября (30 августа), 10 ноября (28 октября), 12 сентября (30 августа), 12 сентября (30 августа)

Глас 8.

Припе́в: Вси́ святи́телие се́рбстии, моли́те Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Мно́гими содержи́мии напа́стьми, к ва́м прибега́ем, спасе́ние получи́ти, о вели́цыи святи́телие и патриа́рси, от лю́тыя ну́жды и бе́д спаси́те на́с.

Страсте́й прило́зи и мно́гия печа́ли погубля́ют мою́ ду́шу, умири́те ю́, святи́телие, к Бо́гу ва́шими моли́твами преложи́в ея́ печа́ли на весе́лие.

Спа́са Христа́ моли́те, избра́ннии чудотво́рцы, Са́вво, Арсе́ние, Са́вво вторы́й с Никоди́мом прехва́льным, изба́витися на́м от бе́д, скорбе́й и ва́рварскаго нахожде́ния ва́шими моли́твами.

Богоро́дичен: Су́ще в ско́рбех и боле́знех, умиле́нно про́сим посеще́ния и промышле́ния Боже́ственнаго, его́же сподо́би на́с, Богома́ти Влады́чице.

И́н.

Вели́кия патриа́ршеския Ла́вры созда́теля в пе́снех почита́ю, я́ко нача́ток Боже́ственнаго смотре́ния в Се́рбии, святи́теля Са́вву со Арсе́нием, и́же о́браз и начерта́ние бы́ша святи́телем в се́рбстей земли́, во виде́ниих вку́пе же и дея́ниих.

Ко́е благодаре́ние, ко́е ли воздая́ние принесе́м святи́телем на́шим, и́же облагоде́тельствоваша на́с, о лю́дие се́рбстии? Воззри́м на до́брое сконча́ние и́х жития́, и́мже до́бре наставля́емся.

Сво́йственнаго у́бо и́м возноше́ния горе́, прилепля́ху сердца́ своя́ к Бо́гу, отчужда́ющеся любостяжа́ния сокро́вищ земли́, сего́ ра́ди богому́дрении яви́шася храни́телие о́бщества и предста́телие, о́бщих у́бо и похва́л да сподо́бятся.

Богоро́дичен: Тя́, о́бщее любоче́стие на́шего естества́, сла́вим вси́, Всенепоро́чная, я́ко еди́ными усты́ принося́ще Ти́ хвале́бную пе́снь велича́ния.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Засту́пницы се́рбскому ро́ду есте́, Бо́жии уго́дницы, сего́ ра́ди упра́вите стопы́ на́ша ко приста́нищу спасе́ния, зане́ вы́ есте́ ве́рным огражде́ние.

Мо́лим ва́с, святи́и чудотво́рцы, Ефре́ме, Иоанни́кие и Дании́ле, душе́вное смуще́ние и бу́рю печа́ли разори́ти, ми́р и безмяте́жие пода́ти на́м моли́твами ва́шими.

Благи́м подража́телие, от Бо́га чудесы́ обогати́вшеся, все́м на́м помога́йте, моля́щеся Христу́ Го́споду, прославля́ющему Своя́ уго́дники.

Богоро́дичен: Лю́тыми неду́ги и боле́зненными, тя́жкими нахо́ды ва́рваров и супоста́тов истяза́еми, припа́дающе, мо́лимся Ти́, Де́во Богоро́дице: Ты́ на́м помози́, преложи́вши печа́ль и лю́тую ско́рбь на ра́дость и весе́лие.

И́н.

Зако́ну Ду́ха повину́лися есте́, о святи́телие, все́х на́с науча́юще не покоря́тися зако́ну грехо́внаго изволе́ния.

Растерза́вше у́зы естества́ преесте́ственным чи́стым житие́м свои́м, Богоно́снии Евста́фие, Спиридо́не и Иа́кове, прия́сте вышеесте́ственных де́йство.

От молвы́ ми́ра сего́ удаля́ющеся, о́тче Григо́рие и Са́вво, я́ко да в пусты́ннем безмо́лвии всегда́ бесе́дуете к Бо́гу, Его́же моли́те и о все́х на́с, да безмяте́жно поживе́м в ны́нешнем ве́це, благоугожда́юще ему́ до́брыми де́лы.

Богоро́дичен: Спасти́ восхоте́в челове́ка, я́ко Благоде́тель и Человеколю́бец, во Твою́ утро́бу неопи́санно, Богома́ти, всели́ся Преве́чное Сло́во.

Седа́лен, гла́с 4:

Простри́те ва́ша дла́ни, святи́и отцы́, ко все́х Влады́це, и́миже потруди́стеся до́бре, благоугожда́юще Ему́, тре́бующим неоску́дно подава́йте, отверза́юще на моли́тву уста́ своя́, и́миже Бо́га славосло́висте и лю́ди благоразу́мию науча́сте, ускори́те у́бо на по́мощь призыва́ющим ва́с и изба́вите на́с моли́твами свои́ми от обдержа́щих ны́ бе́д, зо́л и вели́кия ско́рби.

Богоро́дичен: Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости Исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́ и от бе́д изба́ви на́с, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Страсте́й мои́х смуще́ние и мно́гих бе́д нахожде́ния бу́рю ути́шити моли́теся, святи́и отцы́ и архипа́стырие, к Бо́гу ва́шими моли́твами.

Милосе́рдия бе́здну откры́йте на́м, святи́и Иоанни́кие и Евста́фие со про́чими, моля́щеся Милосе́рдому Бо́гу, И́же послу́шает ва́ших моли́тв те́плая проше́ния о призыва́ющих вы́ усе́рдно.

Наде́жду иму́ще ва́с, святи́и архипа́стырие и патриа́рси со про́чими седмиюна́десяте, я́ко сте́ну недви́жиму, те́мже упова́ем изба́витися от все́х зо́л и находя́щих на ны́ скорбе́й моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Исцели́, Чи́стая, не́мощи на́ша и стра́сти теле́сныя, поспеши́, Госпоже́, здра́вие пода́ти воспева́ющим Тя́.

И́н.

Трубо́ вели́кая, Це́ркве свети́льницы, просвеща́юще вселе́нную пропове́дным веща́нием, устроя́ете неподви́жно Святу́ю Це́рковь Правосла́вную во оте́чествии свое́м, великоимени́те Са́вво и Арсе́ние со про́чими, мо́лимся: подвиза́йте сие́ собра́ние.

Благословя́ще ва́ша труды́ и боле́зни, я́же подъя́сте о устрое́нии и просвеще́нии своего́ наро́да, велича́ем, отцы́, ва́шу блаже́нную па́мять.

Богоро́дичен: Егда́ просвеща́шеся язы́к се́рбский, Пренепоро́чная Богома́ти, прия́ла еси́ достоя́ние Вседе́теля Сы́на Твоего́ в благо́е покрови́тельство, и́мже спаса́й и в сия́ дни́ храня́щияся оста́нки благоче́стия.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Испо́лните, отцы́, весе́лия живо́т на́ш, избавля́юще на́с ва́рварскаго нахожде́ния и междоусо́бныя бра́ни.

Изба́вите на́с от бе́д и лю́тых скорбе́й, святи́и чудотво́рцы, я́ко предста́телие и те́плии моли́твенницы о душа́х на́ших.

Разреши́те мглу́ прегреше́ний мои́х и безме́стных дея́ний ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Богоро́дичен: Я́ко сте́ну неруши́му и приста́нище Тя́ стяжа́хом, душа́м же на́шим соверше́нное спасе́ние и осла́бу в ско́рбех, о Влады́чице, те́мже спаси́ на́с, призыва́ющих Тя́, Де́во Мари́е.

И́н.

Ше́ствие ва́ше до́бре сконча́сте, на Небеса́ всели́стеся, Влады́чню Престо́лу предстоя́ще со А́нгелы, Того́ воспева́йте, я́ко просла́вися.

Житие́м доброде́тельным Бо́гу угоди́сте, велиа́ра посрами́сте и Христу́ возопи́сте: не́сть свя́т и не́сть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Зача́ла еси́ О́тчее Сло́во Ипоста́сное, Его́же моли́, Богоро́дице, изба́вити от бе́д рабы́ Твоя́, вои́стинну призыва́ющия Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Сме́рти, тли́ и ва́рварскаго плене́ния изба́вите, от о́гненнаго запале́ния гра́д сво́й сохрани́те ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Засту́пники и тве́рдыя храни́тели ро́ду на́шему ве́мы ва́с, всеблаже́ннии отцы́, те́мже к ва́м прибега́юще, ми́лость прие́млем и бе́д избавля́емся.

Я́ко сте́ну и приста́нище стяжа́хом ва́с, чудотво́рцы, в ско́рбех утеше́ние и спасе́ние ду́ш на́ших.

Богоро́дичен: Засту́пницу Тя́ и Храни́тельницу тве́рду живота́ ве́м, Деви́це, напа́стей реша́щу молвы́ и нало́ги бесо́в отгоня́ющу, молю́ся Ти́ всегда́ страсте́й мя́ изба́вити, Всенепоро́чная.

И́н.

Хра́м Свята́го Ду́ха от ю́ности бы́сте, отцы́ святи́и, сего́ ра́ди и по сме́рти соблюде́ся те́ло ва́ше нетле́нно, его́же ра́достно лобыза́юще, вопие́м Христу́: Свя́т еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

Измла́да Христа́ возлюби́сте, сего́ ра́ди, я́ко рачи́телей Свои́х, возлюби́ ва́с Христо́с, к Нему́же с ва́ми возопии́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Исполня́юще зако́ны Боже́ственныя, преиспо́лнистеся дарова́ний Бо́жиих, Христо́вы уго́дницы, Ему́же с ва́ми ве́рно воспое́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Мари́е, моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га и Царя́ на́шего, я́ко да ми́лостив бу́дет на́м в де́нь Су́дный.

Конда́к, гла́с 3.

На престо́лех святи́тельских благоче́стно пожи́сте и лю́ди своя́ к богоразу́мию наста́висте, до́бре Бо́гу угожда́юще, сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́ просла́влены бы́сте, я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

И́кос:

Первозва́ннаго наме́стницы, се́рбстии первопресто́льницы, Са́вво, Арсе́ние с про́чими, о вели́цыи свети́льницы, Тро́ице побо́рницы, Правосла́вию наста́вницы, в ми́ре благоче́стно пожи́вше, уче́нием свои́м ро́д се́рбский в правове́рии утверди́сте, сего́ ра́ди Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы показа́стеся, нетле́нием и чудесы́ просла́влени яви́стеся, я́ко ученицы́ Христа́ Бо́га на́шего.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

На́ше спасе́ние восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, сего́ ра́ди прославля́еши Твоя́ уго́дники чудесы́, с ни́миже вопие́м Ти́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же роди́ Ма́ти, просия́вшии в се́рбстем наро́де святи́телие, укрепля́юще свои́х люде́й, моли́те Го́спода, да изба́вит от прегреше́ний и все́х зо́л зову́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сокро́вище спасе́ния и исто́чник исцеле́ния, наста́вницы покая́ния бу́дите, Бо́жии уго́дницы, вопию́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Рожде́нный Тобо́ю, Де́во Пречи́стая, я́ко сокро́вище на́шего спасе́ния, исто́чник нетле́ния, сто́лп утвержде́ния и две́рь покая́ния вопию́щим ему́ показа́ся: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И́н.

Лу́к врага́ сокруши́сте, бра́нь его́ до конца́ разори́сте и соверше́ния доброде́телей, святи́и, достиго́сте, просла́вльше Вседе́теля, все́х Творца́.

Моли́твою взыдо́сте, святи́телие, в Небе́сная оби́телища, иде́же, веселя́щеся с ли́ки безпло́тных, помина́йте па́мять ва́шу све́тло пра́зднующия.

Неизрече́нных та́ин Христо́вых служи́телие бы́ти сподо́бистеся, те́мже, отцы́, припа́дайте Бо́гу, о на́с приле́жно моля́щеся.

Богоро́дичен: Правосла́вною ве́рою и любо́вию притека́ющих Ти́ и со стра́хом пою́щих Тя́ моле́бный гла́с услы́ши, Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

По́мощи ва́шея тре́бующих не пре́зрите, всехва́льнии архипа́стырие и наста́вницы Правосла́вия, пою́ще и превознося́ще Христа́ во ве́ки.

Неможе́ния ду́ш на́ших исцеля́йте, от теле́сных боле́зней возставля́юще пою́щих и превознося́щих Христа́ во ве́ки.

Бога́тство исцеле́ний подае́те притека́ющим к ва́м, Бо́жиим уго́дником, и ве́рно пою́щим и превознося́щим Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Прило́ги напа́стей и нахо́ды страсте́й отгоня́еши, Де́во, я́ко да Тя́ пое́м и превозно́сим, Чи́стую Богоро́дицу, во ве́ки.

И́н.

И на́м, пою́щим и сла́вящим ва́шу па́мять, святи́телие, испроси́те разреше́ние грехо́в, избавле́ние суда́ и му́ки и Ца́рствия Небе́снаго сподобле́ние.

Изба́витися ста́ду ва́шему вся́каго озлобле́ния и ско́рби мо́лимся ва́м, се́рбстии святи́телие, вы́ бо есте́ на́м непосты́дная наде́жда, изве́стное упова́ние и стена́ необори́мая.

Уясня́ют, воспева́юще, а́нгельстии чи́ни па́мять ва́шу, Богоно́снии отцы́ патриа́рси; и мы́ же, земни́и, умиле́нно к ва́м вопие́м: испроси́те на́м согреше́ний на́ших оставле́ние и благи́х наслажде́ние.

Богоро́дичен: Земноро́дных естество́ на Не́бо Тобо́ю взы́де, пала́та бо Царе́ва обрела́ся еси́, Богоро́дице: те́мже согла́сно воспева́ем Тя́.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с Безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

То́ки сле́з на́ших не пре́зрите, мо́лим ва́с, все́х святы́х се́рбских, подава́йте утеше́ние все́м блажа́щим вы́.

Ра́дости сердца́ на́ша испо́лните ва́шими к Бо́гу моли́твами, о отцы́ и засту́пницы ро́да се́рбскаго крестоно́снаго.

Свети́льницы пресве́тлии, Тро́ицы побо́рницы, Са́вво, Арсе́ние и вси́ про́чии, труды́ и по́двиги ва́шими мра́к неве́дения отгоня́сте, те́мже благове́рно ва́с ублажа́ем.

Богоро́дичен: Све́та Твоего́ заря́ми просвети́ ны́, мра́к неве́дения отгоня́ющи и от лю́тых бе́д спаса́ющи, и́же благове́рно Богоро́дицу Тя́ испове́дающих.

И́н.

А́нгелом уподо́бистеся, на высоту́ возлете́сте, со Безпло́тными ны́не водворя́ющеся, Христу́ воспо́йте: благослове́н Бо́г Изра́илев.

Мо́ре жите́йское преплы́сте воздержа́нием и те́м достиго́сте широты́ ра́йския, иде́же со А́нгелы при́сно весели́теся.

Ра́ка моще́й ва́ших, о святи́телие, дража́йши сапфи́ра показа́ся, чудотворе́нии исцеле́ния источа́ет облобыза́ющим я́ все́м, и́же ра́достно от души́ вопию́т: со́н че́стен пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́.

Богоро́дичен: Тя́ пе́сньми ублажа́ем, Де́во, Бо́га бо роди́вши, на руку́ носи́ла еси́, Того́ моли́ за ду́ши на́ша.

И́н.

Егда́ у́бо честны́я ва́ша и святы́я мо́щи нетле́нны яви́шася, тогда́ благоуха́ние от гробо́в ва́ших изноша́шеся, исцеля́ющее неду́ги и отгоня́ющее ду́хи лука́выя.

Сла́ва, и ны́не: Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия, Жи́знь су́щую ро́ждшая, Христа́ Бо́га на́шего, ра́йских двере́й отверзе́ние, всего́ ми́ра очище́ние, к животу́ возведе́ние. Се́й е́сть проро́ки глаго́ланный: Тому́ поклони́мся, Бо́гу и Спа́су ду́ш на́ших.

Свети́лен:

Светоза́рныя свети́льники, па́че со́лнечных лу́ч, от Светоза́рныя и Светонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы, па́че естества́ возвели́ченныя, восхва́лим вси́.

Yandex Metrika