Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Каноны святителю Клименту Охридскому, просветителю Словенскому, Болгарскому

Память: 9 августа (27 июля)

Глас 8.

Припев: Святи́телю, о́тче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Прииди́те, пе́сньми духо́вными восхва́лим све́тлую па́мять святи́теля Кли́мента, и́мже вся́ Це́рковь просвеще́нна Христа́ сла́вит.

Я́коже со́лнце, в ми́ре сия́я, святи́телю Кли́менте, просвеща́еши вселе́нную житие́м твои́м, и́мже и мене́ просвети́, молю́ся.

Наста́ светоза́рная па́мять твоя́, святи́телю Кли́менте, озаря́ющи все́х, в святе́й твое́й це́ркви ве́рных соше́дшихся и тя́ сла́вящих.

Богоро́дичен: Две́рь Небе́сную, Ю́же проро́цы пропове́даша, Де́ву, Христа́ ро́ждшую, в пе́снех по достоя́нию возвели́чим.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Прииди́те вси́, почти́м краси́теля церко́внаго Кли́мента, моля́ще не преста́ти ста́ду своему́ ми́р и душа́м на́шим ми́лость посыла́ти.

К твое́й святы́ни припа́дающе, блаже́нне, умиле́нным гла́сом тебе́ вопие́м: при́зри на ны́ моли́твами твои́ми, мо́лим тя́.

Луча́ми кни́жнаго уче́ния напая́я ве́сь ми́р слове́нский, сия́еши, я́коже со́лнце, златоза́рными словесы́, и́миже озари́ на́с, мо́лим тя́.

Богоро́дичен: Неизрече́нно ро́ждши Оте́ческую Зарю́, Вседе́теля всея́ тва́ри и Спа́са ду́ш на́ших, утверди́ ны́ в любви́ Твое́й, Пречи́стая.

И́н.

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Му́дростию слове́с твои́х ве́ру уясни́л еси́ и научи́л еси́ лю́ди, в пре́лесть многобо́жия уклони́вшияся, Тро́ицу че́ствовати Еди́ную.

Си́лою Ду́ха Уте́шителя загради́в ху́льныя на Него́ уста́, и ересе́й нача́льники, кре́пко зауши́в, посрами́л еси́.

Непоро́чным житие́м Бо́гу послужи́в, блаже́нне о́тче, я́коже дре́вний Ааро́н, всепло́дие прине́сл еси́, о ста́де твое́м моля́ся.

Ка́пли сле́зныя не́сть во мне́ ко омове́нию душе́вных скве́рн, ты́ у́бо омы́й мя́ моли́твами твои́ми, струю́ покая́ния мне́ источа́я.

Богоро́дичен: Ту́чная горо́, Ю́же Дави́д предзря́ше Ду́хом, молю́ Тя́ приле́жно, Влады́чице, обрати́ мя́, заблу́ждшаго в гора́х отча́яния.

Седа́лен, гла́с 8.

Похвала́ми согла́сно почти́м святи́теля вели́каго, напои́вшаго все́х словесы́ кни́жными и ве́сь ми́р Слове́нский просвети́вшаго заря́ми духо́вными. Те́м, соше́дшеся, досто́йно просла́вим святы́я по́двиги его́ и к нему́ возопии́м: Кли́менте сла́вне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не: Непоро́чная А́гница и Нескве́рный Черто́г, в до́м Бо́жий Богоро́дица Мариа́м с весе́лием вво́дится пресла́вно, Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят ве́рно, и вси́ ве́рнии блажа́т при́сно, и благода́рственно пою́т Е́й непреста́нно ве́лиим гла́сом: на́ша сла́ва и спасе́ние Ты́ еси́, Всенепоро́чная.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Тя́ ми́рови Христо́с па́стыря подаде́, поручи́в ти́ ста́до избра́нное, блаже́нне. Те́м, я́ко со́лнце, сия́еши, озаря́я моля́щих ти́ ся́.

Очи́стив ду́шу, и те́ло, и у́м, му́дре Кли́менте, я́ко зла́то, на земли́ све́тел бы́л еси́, сосу́д досто́ин Пресвята́го Ду́ха.

Вся́ тва́рь дне́сь прославля́ет труды́ твоя́, святи́телю Кли́менте. Просвети́ ны́ у́бо и отпуще́ние грехо́в пода́ждь моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Безсе́менно заче́ншая Творца́ все́х, Пренепоро́чная, пречи́стеи ру́це возде́вши, в ми́ре покры́й ны́ крыло́ма Твои́ма и от гряду́щаго гне́ва изба́ви ны́.

И́н.

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный, нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Честна́я мирополо́жница святы́х моще́й твои́х де́моны прогоня́ет, стра́сти исцеля́ет неисце́льныя и многообра́зных избавля́ет обстоя́ний притека́ющия. Те́мже ве́рно тя́ сла́вим.

И уме́рша тя́ почита́ем я́ко жи́ва, блаже́нне, неги́блемыя бо жи́зни но́сиши де́йство, я́ко чуде́с благода́ть прие́м, те́мже зове́м: сла́ва Облагодати́вшему тя́.

Исто́чник изцеле́ний опису́ет еди́наго изцеле́ния де́йство на вся́кое ле́то, Кли́ментова же ра́ка неизче́тная мно́жества неду́гов вся́ческих прогоня́ет всегда́.

Помышле́ньми согреша́ю всегда́, и словесы́, и дея́ньми, те́мже удали́хся от лица́ Твоего́, Го́споди. Но, обрати́в, спаси́ мя́ я́ко блу́днаго, непреста́нными Твоего́ святи́теля моли́твами.

Богоро́дичен: Непрело́жна Влады́ку родила́ еси́ пло́тию, Де́во, спасти́ восхоте́вшаго челове́ка. Те́мже к блу́дному житию́ отвраще́нна мя́ к покая́нию обрати́ предста́тельствы Твои́ми.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тьма́ окая́ннаго, но обрати́ мя́, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

К твое́й святы́ни вси́ припа́даем, Кли́менте, святи́телю Спа́сов, умиле́нными глаго́лы со слеза́ми вопию́ще: не забу́ди моли́твенники твоя́.

А́нгельское житие́ име́в на земли́, ра́вную со А́нгелы че́сть восприе́млеши, с ни́миже ны́не предстоя́ Влады́це, моли́ся о ста́де твое́м.

Свяще́нную слу́жбу всегда́ Бо́гу вознося́, все́х ко благоче́стию приводи́л еси́ словесы́ духо́вными, и́миже и мене́ озари́, молю́ тя́.

Богоро́дичен: Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́ иму́щи, на спасе́ние челове́ков рожде́нному, не пре́зри моли́тв на́ших, Пречи́стая, Тя́ бо по Бо́зе Еди́ну помо́щницу и́мамы.

И́н.

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́, но мы́ Тя́, Единоро́дне, Оте́ческия сла́вы сия́ние Божества́, от но́щи у́тренююще, воспева́ем, Человеколю́бче.

Си́лою Ду́ха про́поведь твою́ посе́ял еси́ в слу́хи лю́бящих суету́, о́тче, и многопло́дный кла́с благоче́стия собра́л еси́.

Умерщвле́ние изволя́я носи́ти Христо́во во пло́ти твое́й всегда́, жи́ва Сего́ в тебе́ име́л еси́, по Па́влу, И́же тя́ в зе́млю живы́х всели́.

Гла́сы твои́х ра́б прие́мля, пребога́те, изба́ви на́с от вся́ких боле́зней, и обстоя́ний, и осужде́ния бу́дущаго моли́твами твои́ми.

Изцеле́ний река́ сы́й, ди́вне, мои́х губи́тельных страсте́й тече́ние изсуши́ твои́ми моли́твами и сле́зными тече́нии ду́шу мою́ очи́сти.

Богоро́дичен: Ма́тернее приве́тствие с де́вством на Тебе́ сочета́ся, Чи́стая, Зижди́теля бо родила́ еси́ па́че разуме́ния. Те́мже, Ма́тереде́ву Тя́ разуме́юще, сла́вим.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Тучено́сен о́блак яви́лся еси́ все́м Це́рквам, Кли́менте свя́те. И ны́не моли́ся Влады́це ро́су духо́вную излия́ти на на́с, певцы́ твоя́.

Све́тится Це́рковь О́хридская, труды́ твоя́ почита́ющи, в ню́же прише́д, сохрани́ от бе́д честву́ющих честну́ю па́мять твою́.

Я́ко гро́м, гремя́ громогла́сным язы́ком Небе́сное уче́ние, и я́ко кимва́л, звяца́я златоза́рными устна́ми, всю́ зе́млю огласи́л еси́, блаже́нне Кли́менте, Богогла́се.

Богоро́дичен: Не преста́й о на́с моля́щися, Богоро́дице Де́во, я́ко ве́рным Ты́ еси́ утвержде́ние и кре́пость Боже́ственная.

И́н.

Ирмо́с: Пожру́ Ти́ со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Восте́кл еси́, я́коже звезда́, осиява́я концы́ слове́нския и к све́ту Богопозна́ния возставля́я стра́стне во тьме́ неве́дения спя́щия.

Намасти́ еле́ем твои́х заступле́ний гла́вы окружа́ющих честну́ю ра́ку моще́й твои́х и почита́ющих честна́я твоя́ исправле́ния.

Погуби́л еси́ ерети́ческое злоче́стие, на Ду́ха в высоту́ взе́млющее хуле́ние, держа́ву же благочести́вых догма́т укрепи́л еси́.

Покажи́ мя́ превы́шша злоде́йства злосе́рдных, и́маши бо дерзнове́ние к Влады́це, святи́телю вели́кий, и бу́ди ми́ крепча́йшее прибе́жище.

Богоро́дичен: Ми́лостива соде́лай Сы́на Твоего́, Богома́ти, благоче́стно Тя́, Богоро́дицу, испове́дающим и пода́ждь на́м ми́лости Твоя́ пребога́тыя.

Конда́к, гла́с 3.

Хра́м тво́й, свя́те, врачевство́ духо́вное пресла́вно показу́ется ве́рно приступа́ющим: все́х бо разли́чных боле́зней избавля́ет, стра́сти же ду́ш вся́ческия усыпа́ет. Сего́ ра́ди тя́, всеблаже́нне, те́пла предста́теля имену́ем.

И́кос:

Воспои́м вси́ ны́не Бо́лгарских люде́й иера́рха, благогове́йно приступа́юще в хра́ме его́, и Боже́ственную ра́ку моще́й его́ целу́им, к нему́ глаго́люще: о́тче Богому́дре, ты́ еси́ па́стырь на́ш и учи́тель, ты́ гра́д и ро́д тво́й соблюда́ти не оскудева́й, на твоя́ бо приле́жныя моли́твы упова́юще, тя́, всеблаже́нне, те́пла предста́теля имену́ем.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Гро́б тво́й честны́й со стра́хом обстоя́ще, святи́телю, умиле́нным гла́сом вопие́м ти́, грехо́в избавле́ние прося́ще.

Не отврати́ лица́ твоего́, блаже́нне Кли́менте, но моли́ся к Изба́вителю Христу́ Бо́гу, да ми́лости Своея́ сподо́бит ны́.

Простри́ на моли́тву пречестне́и ру́це твои́, Кли́менте свя́те, и защити́ от все́х зо́л, укрепля́я и освяща́я на́с.

Богоро́дичен: Безсе́менно вмести́вши Творца́ во чре́ве Свое́м и неизрече́нно роди́вши, Того́ умоли́ я́ко Ма́ти спасти́ ду́ши на́ша.

И́н.

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки и халде́и уби́в, я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше, Препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

От ве́ждей твои́х дрема́ние отря́сл еси́, бо́дрствуя в моли́твах, и неусы́пною стра́жею дале́че от па́ствы твоея́ губи́тели отгна́л еси́, вопия́: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Апо́столов ли́к украша́еши я́ко све́тлый Богоглаго́льник, страстоте́рпцев мно́жество восполня́еши я́ко без кро́ве му́ченик, свяще́нников собра́ние составля́еши я́ко знамено́сный святи́тель, вопия́: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Не скры́ся от тебе́ и детовожде́ние младе́нцев, но и сия́ о́бразом письме́н соверша́л еси́, к благоче́стию вопию́щия: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Лю́тыми страстьми́ неи́стовствующую ду́шу мою́, треблаже́нне, благи́ми дея́ньми лозу́ покажи́, до́брыя ро́зги иму́щую и плоды́ нося́щую, вопию́щи: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Сове́та Вели́каго А́нгела роди́ Отрокови́ца, Его́же я́ко А́нгелов Творца́ и челове́ков Спаси́теля сла́вим, глаго́люще: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель благочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Со Безпло́тными Си́лами водворя́яся и Христу́ Бо́гу с ни́ми предстоя́, помоли́ся о творя́щих честну́ю па́мять твою́, пою́щих: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

При́зри на птенцы́, и́хже воспита́л еси́ под кро́вом твои́м, и наслади́л еси́ слове́с твои́х медото́чных, и, просте́р ру́це, благослови́ ученики́ твоя́, пою́щия: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Вку́пе с блаже́нным Кири́ллом и светоза́рным Мефо́дием процве́л еси́, я́коже на горе́. Вку́пе и моли́теся при́сно о ста́де ва́шем, воспева́ющем: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Спа́са пло́тию ро́ждшая, соу́з на́с страсте́й разреши́ и моли́ся спасти́ся на́м, пою́щим: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И́н.

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пригвозди́в себе́ к па́че ума́ благи́м и презре́в ви́димая, вы́шше си́л твою́ жи́знь соблю́л еси́ и яви́лся еси́ честны́й сосу́д Ду́ха, воспева́я: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Воды́ живы́я вожделе́в, я́ко еле́нь жа́ждущий, и напи́вся, исто́чник неистощи́мый бы́л еси́ догма́тов Боже́ственных и чуде́с ужа́сных вопию́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Приста́нище бу́ди мне́, вла́ющемуся в пучи́не жите́йстей, и утиши́ искуше́ний свире́пыя во́лны призыва́ющему тя́, предста́теля, и воспева́ющему: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Заре́ю те́плых Твои́х моле́ний просвети́ потемне́нную страстьми́ мою́ ду́шу, Благода́тная, и све́том покая́ния сы́на мя́ покажи́ Све́та У́мнаго, вопию́ща: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м Не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с, те́м Тя́, Богоро́дицу, А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Не помяни́ безчи́сленных мои́х грехо́в, блаже́нне святи́телю, но, просте́р свы́ше пречи́стеи ру́це твои́, возведи́ мя́, во гресе́х лежа́щаго поги́бельных.

Тя́ молю́, Кли́менте святи́телю, и ру́це к тебе́ простира́ю, и сле́зы испуща́ю, и коле́не преклоня́ю, прося́ отпуще́ния безчи́сленных мои́х прегреше́ний моли́твами твои́ми.

Испроси́, блаже́нне, с Небесе́ побе́ду на проти́вныя враги́ благочести́вым лю́дем, христолюби́вое же во́инство и правосла́вный наро́д изба́ви от вся́ких зо́л, я́ко да досто́йно тя́ ублажа́ем.

Богоро́дичен: А́нгелов Творца́ безсе́менно заче́нши и ро́ждши пло́тию Спа́са на́шего, Того́ приле́жно моли́, Богоро́дице, да́ти на́м грехо́в отпуще́ние, я́ко да досто́йно Тя́ велича́ем.

И́н.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Глаго́лы живота́ ве́чнаго вложи́в освяще́нному твоему́ ста́ду, треблаже́нне, и соверши́в е́ догма́тами благоче́стия, восте́кл еси́ в Небе́сная селе́ния.

Да лу́чшия сла́вы в Вы́шних сподо́бишися, житие́ на земли́ показа́л еси́ вся́каго рабостра́стия свобо́дное. Те́мже и насле́дие име́л еси́ свобо́дныя митропо́лии.

Горе́ тя́ Це́рковь перворо́дных весели́т, треблаже́нне, до́ле же тя́ прославля́ет чуде́с благода́ть, ю́же ти́ Бо́г дарова́, прославля́емый всегда́ во святы́х Свои́х.

Тя́, Христо́ва иера́рха, свети́льника церко́внаго почита́юще, Кли́менте Богоно́се, гла́сы пе́сненными мо́лим: не пре́зри, преподо́бне, ра́б твои́х моли́твы.

Богоро́дичен: Усты́, душе́ю и се́рдцем Тя́, Богоро́дицу, испове́дающих, Де́во, от бе́д изба́ви и вся́кия ско́рби, я́ко иму́щи дерзнове́ние ко из Тебе́ ро́ждшемуся Го́споду.

Свети́лен, гла́с 3.

Я́ко со́лнце, просвети́вый Це́рковь твою́, му́дре, чудеса́ источа́еши во всю́ вселе́нную, Кли́менте свяще́нне, архиере́йская сла́во.

Yandex Metrika