Каноны святых отцов шести Вселенских Соборов

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 11 июля (28 июня ст. ст.); 24 сентября (11 сентября ст. ст.)

Глас 6.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

И́же от Нике́и, я́коже от не́коего небесе́, всю́ду возгреме́вше Сло́во Жива́го Отца́ и Сего́ показа́вше враги́, гро́мом избие́ны, свяще́нными словесы́ да почту́тся.

Духобо́рцев ду́х лука́вый Святы́м Ду́хом Христо́с от Своея́ Це́ркве дале́че отгна́, вторы́м де́йством Собо́ра совокупи́в.

Христобо́рца пре́лесть изгна́ Несто́рия Кири́лл, Собо́ра нача́льник, и́же я́сно Де́ву Мари́ю испове́да, Бо́гу Ма́терь чи́стую.

Богоро́дичен: Несозда́нныя Тро́ицы Еди́наго Христа́ во двою́ естеству́ и хоте́нию, Чи́стая, ражда́еши, соедине́ние челове́ком и а́нгелом Тебе́ ра́ди соде́лавшаго.

И́н. Гла́с 8.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Оте́ц благочести́вое собра́ние, сте́кшеся иногда́ на Евти́ха, вои́стинну Спа́са пропове́да в неразде́льных естества́х сугу́бых, боже́ственнаго отца́ Кири́лла уче́нием ше́ствующее я́ве и пребыва́ющее.

Число́ шестьсо́т тридеся́тое благочести́вейших муже́й, Евти́хову пре́лесть и Севи́рову е́ресь низло́жше, достиго́ша воспе́ти си́це: Христа́ во двою́ существу́ пропове́дуем, ше́ствующе рече́нием Кири́лла блаже́ннаго.

И́же не пропове́дует, во двою́ естеству́ и де́йствиих Христа́, Сло́во О́тчее, прии́мет ана́фему, четве́ртый бо Собо́р святы́х оте́ц единому́дренно си́це пропове́да. Вси́ у́бо и́х да ублажи́м.

Богоро́дичен: Пресла́вная о Тебе́ возглаго́лашася в ро́дех родо́в, Я́же Бо́га Сло́ва во чре́ве вмести́вшая, чиста́ же пребы́вши, Богоро́дице Мари́е, те́м Тя́ вси́ почита́ем, по Бо́зе Предста́тельницу на́шу.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Тва́ри служи́тель я́влься А́рий безу́мный, и Македо́ний па́ки ме́рзок я́влься, в гее́нне о́гненней ра́вно му́чатся со е́ллины.

Седмию́ Собо́ры свяще́нными святы́х оте́ц честну́ю Це́рковь уясни́л еси́, Христе́, я́коже седми́х свети́льник све́том пре́лести тму́ прогна́в дале́че.

Ста́до Твое́, Сло́ве, погубля́ет многообра́зная кра́ста ерети́к, па́стырие же Твои́х слове́сных ове́ц уче́нием сие́ премени́ша.

Богоро́дичен: Еди́наго родила́ еси́, Пречи́стая, от Несозда́нныя Тро́ицы во двою́ существу́ и хоте́нию, Его́же о́бразу честно́му покланя́емся, благода́ти исполня́еми.

И́н.

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

И́же Севи́ра безсту́дно прекло́ншеся словесе́м, я́да смертото́чнаго испо́лненным, посрами́теся при́сно, отлуча́ющеся вси́ Це́ркве, я́коже во́лцы и пси́ хи́щнии.

Лико́вственницы и ве́рнии, Вседе́теля и Спа́са во двою́ неразде́льных суще́ств и хоте́ниих сугу́бых и де́йствиих почита́ем, те́мже Севи́ра пре́лести в коне́ц отвраща́емся.

Прииди́те, Севи́ра и Иа́кова неблагополу́чных пре́лесть, с си́ми Феодо́сия, Диоско́ра отме́щем я́ве, четве́ртый же Собо́р благочести́вых оте́ц воспое́м пе́сньми боже́ственными.

Богоро́дичен: Херуви́м и серафи́м яви́лася еси́ вы́шши, Богоро́дице: Ты́ бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во Твое́м чре́ве, Нескве́рная. Те́мже Тя́, вси́ ве́рнии, пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.

Седа́лен, гла́с 4.

Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы ми́ру яви́стеся на земли́, вои́стинну блаже́ннейшии, отцы́ боговеща́ннии, изсуши́вше е́реси ху́льных языковре́дий и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния: те́мже, я́ко святи́телие Христо́вы, моли́теся спасти́ся на́м.

Богоро́дичен: Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным рождество́м Твои́м истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя́ по до́лгу блажи́м вси́, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя́ главу́ воздвиго́ша, Спа́се, вма́ле, но а́бие падо́ша, не терпя́ще гла́са тру́б духо́вных.

Со́лнца Со́лнцы сугу́бо озари́ша, Сы́н и Ду́х от Отца́, несозда́ни, Собезнача́льни: Обои́м Оте́ц Еди́н вино́вен ве́руется.

Се́дмь у́бо духо́в, и́же почи́ша на Христе́, Иса́ия сие́ рече́, на седми́х же Собо́рех почи́ Христо́с со Отце́м и Боже́ственным Ду́хом.

Богоро́дичен: Бо́га родила́ еси́, пло́ть носи́вшаго, от чи́стых Твои́х крове́й, Отрокови́це Чи́стая, Его́же, сугу́ба естество́м, во Ипоста́си же еди́ней, отцы́ пропове́даша.

И́н.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Рцы́ на́м, безу́мный Севи́ре и су́етный: еди́но естество́ сло́жно безнача́льно, све́т Сло́во О́тчее и Сы́на? А́ще бо си́це рече́ши, и друго́е естество́ знамена́л еси́: пло́ть бо и Сло́во, не еди́но существо́, но сугу́бо су́щее, окая́нне.

Еди́но ре́кши естество́ Сло́ва, наведе́ вопло́щшееся естество́ челове́чества, кроме́ измене́ния вся́чески и смеше́ния, александри́ом учи́тель же и председа́тель, я́сно два́ естества́ и хоте́ния науча́я правосла́вно му́дрствовати хотя́щих.

Два́ естества́ Христо́ва вси́ пропове́даем неслия́нно, вся́кое нече́стие Евти́хия, ве́рнии, а́бие и Диоско́ра безу́мнаго попира́юще, после́дуем преде́лу святы́х оте́ц и Кири́лла боже́ственнаго рече́нием.

Богоро́дичен: Херуви́мское носи́ло Ты́, Богома́ти Чи́стая, Ты́ вмести́лище, Ты́ и прия́телище Сло́ва О́тча и Бо́га, от пречи́стых ложе́сн в пло́ть обле́кшагося. Те́мже, во двою́ существу́ из Тебе́ Вопло́щшемуся покланя́ющеся, непреста́нно сла́вим.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Боже́ственный виногра́д Христо́в, и́же от Еги́пта пренесе́н, те́мнаго отча́янна губи́теля зве́рие пе́рвее пояда́ху, пра́щею же святы́х оте́ц дале́че отгна́шася.

Боже́ственным сия́нием трисия́нным у́м просве́щше, честни́и отцы́ Еди́наго пропове́даша Честны́я Тро́ицы Христа́ Го́спода, сугу́ба естествы́ и хоте́нии.

Тро́ичен: В ве́щных, я́коже в серафи́мских, му́дрыми отцы́, о Тро́ице, Це́рковь онебеси́ся, трисвяту́ю пе́снь при́сно Тебе́ пою́щи, собира́ет Тро́ическое Твое́ Еди́но Божество́.

Богоро́дичен: Ма́ти и раба́ Твоего́ Сы́на была́ еси́, Чи́стая, и́бо И́же из Тебе́ пре́жде Тебе́ бя́ше, я́ко Соде́тель Тво́й, Его́же во двою́ существу́ познава́ем и соединя́ем Сло́вом Ипоста́сным.

И́н.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

О, Севи́ре! Есте́ств Христо́вых не слива́й лю́те, законопресту́пне, и́бо жри́телие и преблаже́ннии учи́телие вси́, во двою́ существу́ и во еди́ном Христо́вом Лице́ провозвести́вше, все́м изложи́ша.

Прия́т естество́ челове́ческое я́ве Безнача́льный, О́тчее Сло́во, я́ко Человеколю́бец, хотя́ уще́дрити на́с, поги́бших. Те́мже Того́ пропове́дую во двою́ существу́ и хоте́нию.

Низложи́в Севи́ра четве́ртый Собо́р и Диоско́ра, Христа́ ху́лящия, извеща́я сви́ток Ле́онта, первоседа́льника Ри́мскаго, зело́ до́бре, сугу́ба естества́ Спа́сова несеко́мо явля́я.

Богоро́дичен: Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́ иму́щи, Всечи́стая, сро́днаго промышле́ния, е́же о на́с, не пре́зри, мо́лимся, я́ко Тебе́ и еди́ну, христиа́не, ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Бо́г бого́в Госпо́дь, — Дави́д, пре́жде воспе́в, — глаго́ла и призва́ от восто́к, от коне́ц всея́ земли́, да́же до за́пад и́х, — Вселе́нския Собо́ры оте́ц назна́менуя.

Се́дмь столпо́в утверди́ прему́дрость Бо́жия, Твою́ Це́рковь, Влады́ко, седмочи́сленными Собо́ры свяще́нных оте́ц неукло́нну соблюда́ему от вся́ких ересе́й.

Сты́д лица́ да покры́ет Евти́ха и Диоско́ра, слия́ние буесло́вивших естества́ Христо́ва: не в привиде́нии бо, но во обоже́нии естество́ земноро́дных прия́т.

Богоро́дичен: Да во́змется Несто́рий во евре́йския те́мныя собо́ры, и язы́к же отсече́тся ху́льный: Бо́га бо роди́ Де́ва Мари́я, Плотоно́сца на́м.

И́н.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Два́ посла́ния Кири́лла, я́же ко Си́нгелу по́сланная иногда́, восто́ку преоблада́ющу, облича́ют Севи́рову всю́ пре́лесть, благоче́стно Христа́ пропове́дующая.

Кири́лл Христа́ пропове́дует во двою́ естеству́ и де́йствиих сугу́бых, Севи́ра несмы́сленнаго е́ресь отсеца́я. Те́мже вси́ во уче́ниих того́ пребу́дем.

Богоро́дичен: Де́ву Тя́ и Чи́стую Пресла́вную, Богороди́тельнице Мари́е, благочести́вии, вои́стинну пропове́дуем, загражда́юще безсту́дная уста́ Несто́рия, и Диоско́ра зломы́слие.

Конда́к, гла́с 8.

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

И́кос:

Высо́ким пропове́данием Бо́жию Це́рковь услы́шим, вопию́щу: жа́ждай, да гряде́т ко мне́ и пие́т ча́шу, ю́же держу́, ча́ша е́сть прему́дрости. Сие́ питие́ и́стины сло́вом почерпо́х, во́ду пролива́ющую не прекосло́вия, но испове́дания, ю́же пия́, ны́нешний Изра́иль Бо́га зри́т, веща́юща: ви́дите, ви́дите, я́ко Са́м А́з е́смь и не пременя́юся: А́з Бо́г пе́рвый, А́з же и по си́х, и ра́зве Мене́, не́сть ино́го отню́д. Отсю́ду причаща́ющиися насы́тятся и восхва́лят благоче́стия вели́кое та́инство.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла а́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Вавило́нскаго у́бо зми́я разрази́ Дании́л пе́рвее, моли́твами же оте́ц прося́деся лю́тый еги́петский зми́й, я́ве А́рий, пояда́ющий Христо́во ста́до.

Непроще́ным нече́стием негодова́ во́лк Македо́ний, прирази́вся Ду́ху, обожа́ющему челове́ки и вся́ ба́нею креще́ния на пе́рвую добро́ту вообража́ющу ве́рныя.

Диоско́р, и Евти́х, и Севи́р левиафа́м, трие́, слива́ющии и смеша́ющии Христо́ва существа́ смеше́нием у́мным, к Тро́ице Честне́й прирази́шася де́рзостию.

Богоро́дичен: Плотска́го Твоего́ зра́ка о́браз, Влады́ко, че́стно облобыза́ем, и Ма́тере Твоея́, и святы́х все́х, по́честь ве́дяще пра́вым по́мыслом преходи́ти до́бре к первообра́зному.

И́н.

Ирмо́с: Бо́жия снисхожде́ния о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́ Бо́же, оте́ц на́ших.

Во двою́ у́бо естеству́ и де́йствиях испове́дающе Христа́, несли́тне, непрело́жне, пре́лесть Севи́ра побежда́ем, те́мже, пло́ти прия́тием стра́сть претерпе́вшему, вопие́м Ему́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Еди́наго разуме́ем, И́же на дре́ве и в не́дрех Оте́ческих, я́ко Бо́га в вы́шних и во гро́бе, я́ко совокупле́нна пло́тию. Ему́же пое́м, согла́сно взыва́юще: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

А́риево истоща́ние, пресече́ние же, Бо́га умаля́ющаго, ве́рнии, соединомы́слие а́бие Саве́ллиево, Тро́ическия враги́ возненави́девше, Тро́ице возопие́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Тро́ичен: Все́х у́бо Госпо́дь, Еди́наго же то́чию Единоро́днаго Сы́на, правосла́вно Отца́ богосло́вяще, Тя́ возвеща́ем, и Еди́н ве́дяще Тво́й исходя́щий Ду́х, пра́в, сра́слен и соприсносу́щен.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Я́коже еди́наго ко́рене о́трасли Богоса́дны, Сы́н и Ду́х возсия́вше: и́бо Оте́ц Единовино́вен е́сть, Безле́тный, Безле́тным Ли́цам Единоче́стен.

Из чре́ва невеще́ственна безле́тно возсия́л еси́, Единосу́щное Сло́во Отцу́ и Ду́ху, но на́с ра́ди в ле́тнюю всели́ся веще́ственную утро́бу еди́ныя Богоро́дицы.

Разжже́нныя стре́лы огне́м духо́вным в студе́ная сердца́ враго́в вонзо́шася еретико́в и на сме́рть удави́ша и́х совокупле́нии оте́ц седмочи́сленных и боже́ственных.

Богоро́дичен: Не ли́цы Еди́наго Христа́ сла́вим, не смеше́нием существа́ Сего́ соединя́ем: Еди́н бо Сы́й и То́йже Лице́м, раздвоя́ется естествы́, Де́во, Тво́й Сы́н и Соде́тель.

И́н.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Да постыдя́тся ли́ца, и да заградя́тся уста́, не пропове́дающих во двою́ естеству́ несеко́мо, непрело́жно же и несли́тно, Еди́наго Сы́на: благочести́вии бо мы́ прославля́ем, и́нако у́бо и и́нако, де́йствовати же и хоте́ти Христу́, не у́бо ли́цы, но во двои́х естества́х.

И́же Иа́кова иму́щии Кенто́на назва́ние, того́жде и́мя себе́ напису́ющии, отвеща́йте на́м: а́ще в назва́нии его́ вы́ в купе́ли крести́стеся дре́вле? Те́мже си́х ра́ди благода́ти Христа́ отступи́сте вои́стинну, во́лею со лжи́вым си́м безсту́дствующе.

В Халкидо́не Собо́р четве́ртый Диоско́ра, Евти́ха же и Севи́ра лю́тых низложи́, и до конца́ отсече́ терно́вную и́х пре́лесть, слия́тельную суще́ств Спа́совых, от Це́ркве Христа́ и Влады́ки; с не́юже правосла́вящии, возненави́дим си́х.

Тро́ичен: Трисве́тлую Божества́ еди́нственную сия́ющую зарю́ от Еди́наго Триипоста́снаго Естества́: Роди́теля Безнача́льна, сра́слена же Сло́ва О́тча и сца́рствующий Единосу́щный Ду́х, де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Богороди́тельнице Пречи́стая, души́ моея́ я́звы и грехо́вныя собла́зны очи́сти, исто́чником омыва́ющи из ре́бр Сы́на Твоего́ и и́же из ни́х исте́кшими струя́ми, к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю, и Тебе́ призыва́ю, Богоблагода́тную.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Не подоба́ет приложи́ти или́ оста́вити что́ свяще́ннаго преда́ния правосла́вныя на́шея ве́ры: в не́йже бо ве́рно крести́хомся, а и́же приложи́тели сея́ ве́ры впра́вду пре́дани бу́дут преще́нию прокля́тия.

Ра́достию се́рдца вси́ взыгра́им, свяще́нныя Собо́ры оте́ц совоку́пльше: те́х бо ра́ди све́т ви́дехом правосла́вия. Свети́льницы бо яви́шася, вся́ наставля́юще к пра́вым уче́ния обре́тением.

Душа́м испро́сим очище́ние и благоче́стно житие́ препроводи́ти потщи́мся, я́ко да прича́стницы бу́дем святы́м отце́м, и́же скры́ша пра́вых уче́ний бога́тство на́м, ча́дом и́х.

Богоро́дичен: Бо́г от боку́ Твое́ю возсия́, Ма́ти Бо́жия, и челове́ческий ро́д обожи́, и сла́вы Своея́ сподо́би, и насле́дники вся́ показа́, и́же Тя́ Богоро́дицу вои́стинну при́сно пропове́дающия.

И́н.

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, а́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Преше́д Севи́р Христо́ву благосла́вную Це́рковь льсти́вый, и отмще́ние сове́том оте́ц благочести́вых хуле́ния ра́ди и хитростносло́вия своего́ прия́т пра́ведно, и отрева́ется учи́телей сосло́вия, осужде́нный.

Естества́ Христо́ва что́ слива́еши и смеше́ние вво́диши и сли́тие, кре́стную стра́сть и погребе́ние прилага́яй безстра́стному Божеству́ Единоро́днаго Сло́ва Бо́жия, о окая́нне Севи́ре? Те́мже вели́каго твоего́ хуле́ния гнуша́емся.

Богоро́дичен: Бро́ви и де́рзость вку́пе вражде́бных рожде́йся от Де́вы низложи́ и сове́ты злосло́вящих Соде́теля, ве́рных же Собо́р утверди́ непоколе́блемь, я́ко Бо́г, ро́г вознесы́й и ве́рою укрепи́вый, да Тя́ вси́ велича́ем.

Свети́лен.

Оте́ц Боже́ственных дне́сь па́мять пра́зднующе, моле́ньми те́х мо́лим, Всеще́дре: вся́каго вре́да ересе́й изба́ви лю́ди Твоя́, Го́споди, и вся́ сподо́би Отца́, Сло́во сла́вити и Всесвята́го Ду́ха.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Бо́жия пала́то. Ра́дуйся, горо́ присе́нная. Ра́дуйся, неопали́мая купино́. Ра́дуйся, престо́ле сла́вы. Ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо. Ра́дуйся, ру́чко всезлата́я. Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый. Ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, Де́во Ма́ти Мари́е.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь пои́мъ, вопїѧ́ше.

И҆́же ѿ нїке́и, ꙗ҆́коже ѿ нѣ́коегѡ нб҃сѐ, всю́дꙋ возгремѣ́вше сло́во жива́гѡ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сегѡ̀ показа́вше врагѝ гро́момъ и҆збїе́ны, свѧще́нными словесы̀ да почтꙋ́тсѧ.

Дꙋхобо́рцєвъ дꙋ́хъ лꙋка́вый, ст҃ы́мъ дх҃омъ хрⷭ҇то́съ ѿ своеѧ̀ цр҃кве дале́че ѿгна̀, вторы́мъ дѣ́йствомъ собо́ра совокꙋпи́въ.

Хрⷭ҇тобо́рца пре́лесть и҆згна̀ несто́рїа, кѷрі́ллъ собо́ра нача́льникъ, и҆́же ꙗ҆́снѡ дв҃ꙋ марі́ю и҆сповѣ́да бг҃ꙋ мт҃рь чⷭ҇тꙋю.

Бг҃оро́диченъ: Несозда́нныѧ трⷪ҇цы є҆ди́наго хрⷭ҇та̀, во двою̀ є҆стєствꙋ̀ и҆ хотѣ̑нїю, чⷭ҇таѧ, ражда́еши, соедине́нїе человѣ́кѡмъ и҆ а҆́гг҃лѡмъ, тебє̀ ра́ди содѣ́лавшаго.

И҆́нъ. Гла́съ и҃.

І҆рмо́съ: Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Ѻ҆тє́цъ благочести́вое собра́нїе, сте́кшесѧ и҆ногда̀ на є҆ѵтѵ́ха вои́стиннꙋ, сп҃са проповѣ́да, въ нераздѣ́льныхъ є҆стества́хъ сꙋгꙋ́быхъ, бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆тца̀ кѷрі́лла ᲂу҆че́нїемъ, ше́ствꙋющее ꙗ҆́вѣ и҆ пребыва́ющее.

Число̀ шестьсѡ́тъ тридесѧ́тое благочести́вѣйшихъ мꙋже́й, є҆ѵтѵ́ховꙋ пре́лесть, и҆ севи́ровꙋ є҆́ресь низло́жше, достиго́ша воспѣ́ти си́це: хрⷭ҇та̀ во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ проповѣ́дꙋемъ, ше́ствꙋюще рече́нїємъ кѷрі́лла блаже́ннагѡ.

И҆́же не проповѣ́дꙋетъ во двою̀ є҆стєствꙋ̀, и҆ дѣ́йствїихъ, хрⷭ҇та̀ сло́во ѻ҆́ч҃ее, прїи́метъ а҆на́ѳемꙋ: четве́ртый бо собо́ръ ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ є҆диномꙋ́дреннѡ си́це проповѣ́да: всѝ ᲂу҆́бѡ и҆̀хъ да ᲂу҆блажи́мъ.

Бг҃оро́диченъ: Пресла̑внаѧ ѡ҆ тебѣ̀ возглаго́лашасѧ въ ро́дѣхъ родѡ́въ, ꙗ҆́же бг҃а сло́ва во чре́вѣ вмѣсти́вшаѧ, чⷭ҇та́ же пребы́вши, бцⷣе марі́е. тѣ́мъ тѧ̀ всѝ почита́емъ по бз҃ѣ предста́тельницꙋ на́шꙋ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Тва́ри слꙋжи́тель ꙗ҆́вльсѧ а҆́рїй безꙋ́мный, и҆ македѡ́нїй па́ки ме́рзокъ ꙗ҆́вльсѧ, въ гее́ннѣ ѻ҆́гненнѣй ра́внѡ мꙋ́чатсѧ со є҆́ллины.

Седмїю̀ собѡ́ры свѧще́нными ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ честнꙋ́ю це́рковь ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ: ꙗ҆́коже седми́хъ свѣти̑льникъ свѣ́томъ пре́лести тмꙋ̀ прогна́въ дале́че.

Ста́до твоѐ, сло́ве, погꙋблѧ́етъ многоѻбра́знаѧ кра́ста є҆реті̑къ: па́стырїе же твои́хъ слове́сныхъ ѻ҆вє́цъ ᲂу҆че́нїемъ сїѐ премѣни́ша.

Бг҃оро́диченъ: Є҆ди́наго родила̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ, ѿ несозда́нныѧ трⷪ҇цы, во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ и҆ хотѣ̑нїю: є҆гѡ́же ѻ҆́бразꙋ честно́мꙋ покланѧ́емсѧ, бл҃года́ти и҆сполнѧ́еми.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ, па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

И҆́же севи́ра безстꙋ́днѡ прекло́ншесѧ словесє́мъ, ꙗ҆́да смертото́чнагѡ и҆спо́лнєннымъ, посрами́тесѧ при́снѡ, ѿлꙋча́ющесѧ всѝ цр҃кве, ꙗ҆́коже во́лцы и҆ псѝ хи́щнїи.

Лико́вственницы и҆ вѣ́рнїи вседѣ́телѧ и҆ сп҃са, во двою̀ нераздѣ́льныхъ сꙋще́ствъ и҆ хотѣ́нїихъ сꙋгꙋ́быхъ и҆ дѣ́йствїихъ почита́емъ. тѣ́мже севи́ра пре́лести въ коне́цъ ѿвраща́емсѧ.

Прїиди́те, севи́ра и҆ і҆а́кѡва неблагополꙋ́чныхъ пре́лесть, съ си́ми ѳеодо́сїа, дїоско́ра ѿме́щемъ ꙗ҆́вѣ, четве́ртый же собо́ръ благочести́выхъ ѻ҆тє́цъ воспое́мъ пѣ́сньми бжⷭ҇твенными.

Бг҃оро́диченъ: Херꙋві̑мъ и҆ серафі̑мъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ вы́шши, бцⷣе: ты́ бо є҆ди́на прїѧ́ла є҆сѝ невмѣсти́маго бг҃а, во твое́мъ чре́вѣ нескве́рнаѧ. тѣ́мже тѧ̀ всѝ вѣ́рнїи пѣ́сньми, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆блажа́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Свѣти́льницы пресвѣ́тлїи и҆́стины хрⷭ҇то́вы мі́рꙋ ꙗ҆ви́стесѧ на землѝ, вои́стиннꙋ бл҃же́ннѣйшїи, ѻ҆тцы̀ бг҃овѣща́ннїи, и҆зсꙋши́вше є҆́рєси хꙋ́льныхъ ꙗ҆зыковре́дїй, и҆ ᲂу҆гаси́вше пламенови̑днаѧ ѕлосла́вныхъ смꙋщє́нїѧ: тѣ́мже ꙗ҆́кѡ ст҃и́телїе хрⷭ҇то́вы, моли́тесѧ спасти́сѧ на́мъ.

Бг҃оро́диченъ: Ѡ҆бнови́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, и҆стлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное сꙋщество̀: и҆ воздви́гла є҆сѝ всѧ̑ ѿ сме́рти къ животꙋ̀ нетлѣ́нїѧ. тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ блажи́мъ всѝ, дв҃о препросла́вленнаѧ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Хрⷭ҇то́съ, моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Вразѝ твоѝ возшꙋмѣ́ша, и҆ ненави́дѧщїи тѧ̀ главꙋ̀ воздвиго́ша, сп҃се, вма́лѣ: но а҆́бїе падо́ша, не терпѧ́ще гла́са трꙋ́бъ дꙋхо́вныхъ.

Со́лнца со́лнцы, сꙋгꙋ́бѡ ѡ҆зари́ша, сн҃ъ и҆ дх҃ъ ѿ ѻ҆ц҃а̀, несозда́ни, собезнача́льни: ѻ҆бои́мъ ѻ҆ц҃ъ є҆ди́нъ вино́венъ вѣ́рꙋетсѧ.

Се́дмь ᲂу҆́бѡ дꙋхѡ́въ, и҆̀же почи́ша на хрⷭ҇тѣ̀, и҆са́їа сїѐ речѐ: на седми́хъ же собо́рѣхъ почѝ хрⷭ҇то́съ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ.

Бг҃оро́диченъ: Бг҃а родила̀ є҆сѝ пло́ть носи́вшаго, ѿ чⷭ҇тыхъ твои́хъ крове́й, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ: є҆го́же сꙋгꙋ́ба є҆стество́мъ, во ѵ҆поста́си же є҆ди́нѣй, ѻ҆тцы̀ проповѣ́даша.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Рцы̀ на́мъ, безꙋ́мный севи́ре и҆ сꙋ́етный: є҆ди́но є҆стество̀ сло́жно безнача́льно, свѣ́тъ сло́во ѻ҆́ч҃ее, и҆ сн҃а; а҆́ще бо си́це рече́ши, и҆ дрꙋго́е є҆стество̀ знамена́лъ є҆сѝ: пло́ть бо, и҆ сло́во, не є҆ди́но сꙋщество̀, но сꙋгꙋ́бо сꙋ́щее, ѻ҆каѧ́нне.

Є҆ди́но ре́кши є҆стество̀ сло́ва, наведѐ вопло́щшеесѧ є҆стество̀ человѣ́чества, кромѣ̀ и҆змѣне́нїѧ всѧ́чески и҆ смѣше́нїѧ, а҆леѯандрі́ѡмъ ᲂу҆чи́тель же и҆ предсѣда́тель, ꙗ҆́снѡ два̀ є҆стєства̀ и҆ хотѣ́нїѧ наꙋча́ѧ, правосла́внѡ мꙋ́дрствовати хотѧ́щихъ.

Два̀ є҆стества̀ хрⷭ҇то́ва всѝ проповѣ́даемъ неслїѧ́ннѡ, всѧ́кое нече́стїе є҆ѵтѵ́хїа вѣ́рнїи, а҆́бїе и҆ дїоско́ра безꙋ́мнагѡ попира́юще, послѣ́дꙋемъ предѣ́лꙋ ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ, и҆ кѷрі́лла бжⷭ҇твеннагѡ рече́нїємъ.

Бг҃оро́диченъ: Херꙋві́мское носи́ло ты̀, бг҃ома́ти чⷭ҇таѧ, ты̀ вмѣсти́лище, ты̀ и҆ прїѧ́телище сло́ва ѻ҆́ч҃а, и҆ бг҃а ѿ пречⷭ҇тыхъ ложе́снъ въ пло́ть ѡ҆бле́кшагѡсѧ. тѣ́мже во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ и҆зъ тебє̀ вопло́щшемꙋсѧ покланѧ́ющесѧ, непреста́ннѡ сла́вимъ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Бжⷭ҇твенный вїногра́дъ хрⷭ҇то́въ, и҆́же ѿ є҆гѵ́пта пренесе́нъ, те́мнагѡ ѿча́ѧнна гꙋби́телѧ ѕвѣ́рїе, пе́рвѣе поѧда́хꙋ: пра́щею же ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ дале́че ѿгна́шасѧ.

Бжⷭ҇твеннымъ сїѧ́нїемъ трисїѧ́ннымъ ᲂу҆́мъ просвѣ́щше, честні́и ѻ҆тцы̀ є҆ди́наго проповѣ́даша, чⷭ҇тны́ѧ трⷪ҇цы хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а, сꙋгꙋ́ба є҆стествы̀ и҆ хотѣ́нїи.

Трⷪ҇ченъ: Въ ве́щныхъ, ꙗ҆́коже въ серафі́мскихъ мꙋ́дрыми ѻ҆тцы̀, ѽ трⷪ҇це! цр҃ковь ѡ҆небеси́сѧ, трист҃ꙋ́ю пѣ́снь при́снѡ тебѣ̀ пою́щи, собира́етъ трⷪ҇ческое твоѐ є҆ди́но бжⷭ҇тво̀.

Бг҃оро́диченъ: Мт҃и и҆ раба̀ твоегѡ̀ сн҃а была̀ є҆сѝ, чⷭ҇таѧ: и҆́бо и҆́же и҆зъ тебє̀ пре́жде тебє̀ бѧ́ше, ꙗ҆́кѡ содѣ́тель тво́й, є҆го́же во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ познава́емъ, и҆ соединѧ́емъ сло́вомъ ѵ҆поста́снымъ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Ѽ севи́ре! є҆сте́ствъ хрⷭ҇то́выхъ не слива́й лю́тѣ, законопрестꙋ́пне: и҆́бо жри́телїе и҆ преблаже́ннїи ᲂу҆чи́телїе всѝ, во двою̀ сꙋщєствꙋ̀, и҆ во є҆ди́номъ хрⷭ҇то́вомъ лицѣ̀ провозвѣсти́вше, всѣ̑мъ и҆зложи́ша.

Прїѧ́тъ є҆стество̀ человѣ́ческое ꙗ҆́вѣ безнача́льный, ѻ҆́ч҃ее сло́во, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ, хотѧ̀ ᲂу҆ще́дрити на́съ поги́бшихъ. тѣ́мже того̀ проповѣ́дꙋю во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ и҆ хотѣ̑нїю.

Низложи́въ севи́ра четве́ртый собо́ръ, и҆ дїоско́ра, хрⷭ҇та̀ хꙋ́лѧщыѧ, и҆звѣща́ѧ сви́токъ ле́онта первосѣда́льника ри́мскагѡ ѕѣлѡ̀ до́брѣ, сꙋгꙋ́ба є҆стества̀ сп҃сова, несѣко́мо ꙗ҆влѧ́ѧ.

Бг҃оро́диченъ: Мт҃рнее дерзнове́нїе, є҆́же къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆мꙋ́щи, всечи́стаѧ, сро́днагѡ промышле́нїѧ, є҆́же ѡ҆ на́съ, не пре́зри, мо́лимсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѐ и҆ є҆ди́нꙋ хрⷭ҇тїа́не ко влⷣцѣ ѡ҆чище́нїе ми́лостивно предлага́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Бг҃ъ богѡ́въ гдⷭ҇ь, дв҃дъ пре́жде воспѣ́въ глаго́ла, и҆ призва̀ ѿ востѡ́къ ѿ конє́цъ всеѧ̀ землѝ да́же до за̑падъ и҆́хъ, вселє́нскїѧ собо́ры ѻ҆тє́цъ назна́менꙋѧ.

Се́дмь столпѡ́въ ᲂу҆твердѝ премꙋ́дрость бж҃їѧ, твою̀ цр҃ковь, влⷣко, седмочи́сленными собѡ́ры свѧще́нныхъ ѻ҆ц҃ъ, неꙋкло́ннꙋ соблюда́емꙋ ѿ всѧ́кихъ є҆ресе́й.

Сты́дъ лица̀ да покры́етъ є҆ѵтѵ́ха, и҆ дїоско́ра, слїѧ́нїе бꙋесло́вившихъ є҆стества̀ хрⷭ҇то́ва: не въ привидѣ́нїи бо, но во ѡ҆боже́нїи є҆стество̀ земноро́дныхъ прїѧ́тъ.

Бг҃оро́диченъ: Да во́зметсѧ несто́рїй во є҆врє́йскїѧ тє́мныѧ собо́ры, и҆ ꙗ҆зы́къ же ѿсѣче́тсѧ хꙋ́льный: бг҃а бо родѝ дв҃а марі́а, плотоно́сца на́мъ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Два̀ посла́нїѧ кѷрі́лла, ꙗ҆̀же ко сѵ́ггелꙋ пѡ́сланнаѧ и҆ногда̀, восто́кꙋ преѡблада́ющꙋ, ѡ҆блича́ютъ севи́ровꙋ всю̀ пре́лесть, благоче́стнѡ хрⷭ҇та̀ проповѣ̑дꙋющаѧ.

Кѷрі́ллъ хрⷭ҇та̀ проповѣ́дꙋетъ во двою̀ є҆стєствꙋ̀, и҆ дѣ́йствїихъ сꙋгꙋ́быхъ. севи́ра несмы́сленнагѡ є҆́ресь ѿсѣца́ѧ: тѣ́мже всѝ во ᲂу҆че́нїихъ тогѡ̀ пребꙋ́демъ.

Бг҃оро́диченъ: Дв҃ꙋ тѧ̀ и҆ чⷭ҇тꙋю пресла́внꙋю, бг҃ороди́тельнице марі́е, благочести́вїи вои́стиннꙋ проповѣ́дꙋемъ, загражда́юще безстꙋ́днаѧ ᲂу҆ста̀ несто́рїа, и҆ дїоско́ра ѕломы́слїе.

Конда́къ, гла́съ и҃.

А҆пⷭ҇лъ проповѣ́данїе, и҆ ѻ҆тє́цъ догма́ты, цр҃кве є҆ди́нꙋ вѣ́рꙋ запечатлѣ́ша: ꙗ҆́же и҆ ри́зꙋ носѧ́щи и҆́стины, и҆стка́ннꙋ ѿ є҆́же свы́ше бг҃осло́вїѧ, и҆справлѧ́етъ и҆ сла́витъ благоче́стїѧ вели́кое та́инство.

І҆́косъ:

Высо́кимъ проповѣ́данїемъ бж҃їю це́рковь ᲂу҆слы́шимъ вопїю́щꙋ: жа́ждай да грѧде́тъ ко мнѣ̀, и҆ пїе́тъ ча́шꙋ, ю҆́же держꙋ̀, ча́ша є҆́сть премꙋ́дрости. сїѐ питїѐ и҆́стины сло́вомъ почерпо́хъ, во́дꙋ пролива́ющꙋю не прекосло́вїѧ, но и҆сповѣ́данїѧ, ю҆́же пїѧ̀ ны́нѣшнїй і҆и҃ль, бг҃а зри́тъ вѣща́юща: ви́дите, ви́дите, ꙗ҆́кѡ са́мъ а҆́зъ є҆́смь, и҆ не премѣнѧ́юсѧ: а҆́зъ бг҃ъ пе́рвый, а҆́зъ же и҆ по си́хъ, и҆ ра́звѣ менє̀ нѣ́сть и҆но́гѡ ѿню́дъ. ѿсю́дꙋ причаща́ющїисѧ насы́тѧтсѧ, и҆ восхва́лѧтъ благоче́стїѧ вели́кое та́инство.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ прпⷣбнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Вавѷлѡ́нскаго ᲂу҆́бѡ ѕмі́ѧ разразѝ данїи́лъ пе́рвѣе: моли́твами же ѻ҆тє́цъ просѧ́десѧ лю́тый є҆гѵ́петскїй ѕмі́й, ꙗ҆́вѣ а҆́рїй, поѧда́ющїй хрⷭ҇то́во ста́до.

Непроще́нымъ нече́стїемъ негодова̀, во́лкъ македѡ́нїй, прирази́всѧ дх҃ꙋ, ѡ҆божа́ющемꙋ человѣ́ки, и҆ всѧ̑ ба́нею креще́нїѧ на пе́рвꙋю добро́тꙋ, воѡбража́ющꙋ вѣ̑рныѧ.

Дїоско́ръ и҆ є҆ѵтѵ́хъ, и҆ севи́ръ левїаѳа́мъ, трїѐ слива́ющїи, и҆ смѣша́ющїи хрⷭ҇то́ва сꙋщєства̀, смѣше́нїемъ ᲂу҆́мнымъ, къ трⷪ҇цѣ честнѣ́й прирази́шасѧ де́рзостїю.

Бг҃оро́диченъ: Плотска́гѡ твоегѡ̀ зра́ка ѻ҆́бразъ, влⷣко, че́стнѡ ѡ҆блобыза́емъ, и҆ мт҃ре твоеѧ̀, и҆ ст҃ы́хъ всѣ́хъ, по́честь вѣ́дѧще пра́вымъ по́мысломъ, преходи́ти до́брѣ къ первоѻбра́зномꙋ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Во двою̀ ᲂу҆́бѡ є҆стєствꙋ̀ и҆ дѣ́йствїѧхъ и҆сповѣ́дающе хрⷭ҇та̀, несли́тнѣ, непрело́жнѣ, пре́лесть севи́ра побѣжда́емъ: тѣ́мже пло́ти прїѧ́тїемъ стрⷭ҇ть претерпѣ́вшемꙋ, вопїе́мъ є҆мꙋ̀: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Є҆ди́наго разꙋмѣ́емъ, и҆́же на дре́вѣ, и҆ въ нѣ́дрѣхъ ѻ҆ч҃ескихъ ꙗ҆́кѡ бг҃а въ вы́шнихъ, и҆ во гро́бѣ, ꙗ҆́кѡ совокꙋпле́нна пло́тїю. є҆мꙋ́же пое́мъ согла́снѡ, взыва́юще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

А҆́рїево и҆стоща́нїе, пресѣче́нїе же бг҃а ᲂу҆малѧ́ющагѡ, вѣ́рнїи, соединомы́слїе а҆́бїе саве́ллїево, трⷪ҇ческїѧ врагѝ возненави́дѣвше, трⷪ҇цѣ возопїе́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Всѣ́хъ ᲂу҆́бѡ гдⷭ҇ь, є҆ди́наго же то́чїю є҆диноро́днаго сн҃а, правосла́внѡ ѻ҆ц҃а̀ бг҃осло́вѧще, тѧ̀ возвѣща́емъ, и҆ є҆ди́нъ вѣ́дѧще тво́й и҆сходѧ́щїй дх҃ъ, пра́въ, сра́сленъ и҆ соприсносꙋ́щенъ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. Тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже є҆ди́нагѡ ко́рене ѻ҆́трасли бг҃оса́дны, сн҃ъ и҆ дх҃ъ возсїѧ́вше: и҆́бо ѻ҆ц҃ъ є҆диновино́венъ є҆́сть, безлѣ́тный безлѣ̑тнымъ ли́цамъ є҆диноче́стенъ.

И҆зъ чре́ва невеще́ственна безлѣ́тнѡ возсїѧ́лъ є҆сѝ, є҆диносꙋ́щное сло́во ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ: но на́съ ра́ди въ лѣ́тнюю всели́сѧ веще́ственнꙋю ᲂу҆тро́бꙋ є҆ди́ныѧ бцⷣы.

Разжжє́нныѧ стрѣ́лы ѻ҆гне́мъ дꙋхо́внымъ въ стꙋдє́наѧ сердца̀ врагѡ́въ вонзо́шасѧ є҆ретїкѡ́въ, и҆ на сме́рть ᲂу҆дави́ша и҆̀хъ совокꙋпле́нїи ѻ҆тє́цъ седмочи́сленныхъ и҆ бжⷭ҇твенныхъ.

Бг҃оро́диченъ: Не ли́цы є҆ди́наго хрⷭ҇та̀ сла́вимъ, не смѣше́нїемъ сꙋщества̀ сего̀ соединѧ́емъ: є҆ди́нъ бо сы́й и҆ то́йже лице́мъ, раздвоѧ́етсѧ є҆стествы̀, дв҃о, тво́й сн҃ъ и҆ содѣ́тель.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Да постыдѧ́тсѧ ли́ца, и҆ да заградѧ́тсѧ ᲂу҆ста̀ не проповѣ́дающихъ во двою̀ є҆стєствꙋ̀, несѣко́мѡ, непрело́жнѡ же и҆ несли́тнѡ, є҆ди́наго сн҃а: благочести́вїи бо мы̀ прославлѧ́емъ, и҆́накѡ ᲂу҆́бѡ и҆ и҆́накѡ, дѣ́йствовати же и҆ хотѣ́ти хрⷭ҇тꙋ̀, не ᲂу҆́бѡ ли́цы, но во двои́хъ є҆стества́хъ.

И҆́же і҆а́кѡва и҆мꙋ́щїи кентѡ́на назва́нїе, тогѡ́жде и҆́мѧ себѣ̀ написꙋ́ющїи, ѿвѣща́йте на́мъ: а҆́ще въ назва́нїи є҆гѡ̀ вы̀ въ кꙋпѣ́ли крⷭ҇ти́стесѧ дре́вле; тѣ́мже си́хъ ра́ди бл҃года́ти хрⷭ҇та̀ ѿстꙋпи́сте вои́стиннꙋ, во́лею со лжи́вымъ си́мъ безстꙋ́дствꙋюще.

Въ халкидѡ́нѣ собо́ръ четве́ртый, дїоско́ра, є҆ѵтѵ́ха же и҆ севи́ра, лю́тыхъ низложѝ, и҆ до конца̀ ѿсѣчѐ терно́внꙋю и҆́хъ пре́лесть, слїѧ́тельнꙋю сꙋще́ствъ сп҃совыхъ, ѿ цр҃кве хрⷭ҇та̀ и҆ влⷣки: съ не́юже правосла́вѧщїи возненави́димъ си́хъ.

Трⷪ҇ченъ: Трисвѣ́тлꙋю бжⷭ҇тва̀ є҆ди́нственнꙋю сїѧ́ющꙋю зарю̀, ѿ є҆ди́нагѡ трїѷпоста́снагѡ є҆стества̀: роди́телѧ безнача́льна, сра́слена же сло́ва ѻ҆́ч҃а, и҆ сцрⷭ҇твꙋющїй є҆диносꙋ́щный дх҃ъ, дѣ́ти благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: Бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ ꙗ҆́звы и҆ грѣхѡ́вныѧ собла́зны ѡ҆чи́сти, и҆сто́чникомъ ѡ҆мыва́ющи и҆зъ ре́бръ сн҃а твоегѡ̀, и҆ и҆̀же и҆зъ ни́хъ и҆сте́кшими стрꙋѧ́ми: къ тебѣ́ бо взыва́ю, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́ю, и҆ тебѐ призыва́ю бг҃облагода́тнꙋю.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Бг҃а человѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Не подоба́етъ приложи́ти, и҆лѝ ѡ҆ста́вити что̀ свѧще́ннагѡ преда́нїѧ правосла́вныѧ на́шеѧ вѣ́ры: въ не́йже бо вѣ́рнѡ крести́хомсѧ. а҆ и҆̀же приложи́тели сеѧ̀ вѣ́ры, впра́вдꙋ пре́дани бꙋ́дꙋтъ преще́нїю проклѧ́тїѧ.

Ра́достїю се́рдца всѝ взыгра́имъ, свѧщє́нныѧ собо́ры ѻ҆тє́цъ совокꙋ́пльше: тѣ́хъ бо ра́ди свѣ́тъ ви́дѣхомъ правосла́вїѧ. свѣти́льницы бо ꙗ҆ви́шасѧ, всѧ̑ наставлѧ́юще къ пра̑вымъ ᲂу҆че́нїѧ ѡ҆брѣ́тенїємъ.

Дꙋша́мъ и҆спро́симъ ѡ҆чище́нїе и҆ благоче́стнѡ житїѐ препроводи́ти потщи́мсѧ, ꙗ҆́кѡ да прича̑стницы бꙋ́демъ ст҃ы̑мъ ѻ҆тцє́мъ, и҆̀же скры́ша пра́выхъ ᲂу҆че́нїй бога́тство на́мъ, ча́дѡмъ и҆́хъ.

Бг҃оро́диченъ: Бг҃ъ ѿ бокꙋ̀ твоє́ю возсїѧ̀, мт҃и бж҃їѧ, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ ѡ҆божѝ, и҆ сла́вы своеѧ̀ сподо́би, и҆ наслѣ́дники всѧ̑ показа̀, и҆̀же тѧ̀ бцⷣꙋ вои́стиннꙋ при́снѡ проповѣ́дающыѧ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ не́бо, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Преше́дъ севи́ръ хрⷭ҇то́вꙋ благосла́внꙋю це́рковь льсти́вый, и҆ ѿмще́нїе совѣ́томъ ѻ҆тє́цъ благочести́выхъ, хꙋле́нїѧ ра́ди и҆ хитростносло́вїѧ своегѡ̀ прїѧ́тъ пра́веднѡ, и҆ ѿрѣва́етсѧ ᲂу҆чи́телей сосло́вїѧ ѡ҆сꙋжде́нный.

Є҆стєства̀ хрⷭ҇то́ва что̀ слива́еши, и҆ смѣше́нїе вво́диши и҆ сли́тїе, крⷭ҇тнꙋю стрⷭ҇ть и҆ погребе́нїе, прилага́ѧй безстра́стномꙋ бж҃ествꙋ̀, є҆диноро́днагѡ сло́ва бж҃їѧ, ѽ ѻ҆каѧ́нне севи́ре! тѣ́мже вели́кагѡ твоегѡ̀ хꙋле́нїѧ гнꙋша́емсѧ.

Бг҃оро́диченъ: Брѡ́ви и҆ де́рзость вкꙋ́пѣ вражде́бныхъ рожде́йсѧ ѿ дв҃ы низложѝ, и҆ совѣ́ты ѕлосло́вѧщихъ содѣ́телѧ: вѣ́рныхъ же собо́ръ ᲂу҆твердѝ непоколе́блемь, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ро́гъ вознесы́й, и҆ вѣ́рою ᲂу҆крѣпи́вый, да тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Свѣти́ленъ.

Ѻ҆тє́цъ бжⷭ҇твенныхъ дне́сь па́мѧть пра́зднꙋюще, моле́ньми тѣ́хъ мо́лимъ, всеще́дре: всѧ́кагѡ вре́да є҆ресе́й и҆зба́ви лю́ди твоѧ̑, гдⷭ҇и, и҆ всѧ̑ сподо́би, ѻ҆ц҃а̀, сло́во сла́вити и҆ всест҃а́го дх҃а.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ пала́то: ра́дꙋйсѧ, горо̀ присѣ́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, неѡпали́маѧ кꙋпино̀: ра́дꙋйсѧ, престо́ле сла́вы: ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннаѧ трапе́зо: ра́дꙋйсѧ, рꙋ́чко всезлата́ѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче всесвѣ́тлый: ра́дꙋйсѧ, ле́гкїй ѻ҆́блаче, дв҃о мт҃и мр҃і́е.

Ос­но­ва­те­ли Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря, пре­по­доб­ные Сер­гий и Гер­ман, со­глас­но цер­ков­но­му пре­да­нию, бы­ли гре­че­ски­ми свя­щен­но­и­но­ка­ми, при­шед­ши­ми в X ве­ке1 во вла­де­ния Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да вме­сте с пер­вы­ми пра­во­слав­ны­ми мис­си­о­не­ра­ми. Ис­то­ри­че­ские све­де­ния об ос­но­ва­те­лях Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря скуд­ны. Ча­сто во вре­ме­на вра­же­ских на­ше­ствий (XII, XVII ве­ка) мо­на­стырь пе­ре­жи­вал опу­сто­ше­ние, на дол­гие де­ся­ти­ле­тия пре­ры­ва­лось здесь ино­че­ское слу­же­ние. Во вре­ме­на на­ше­ствий уни­что­жа­лись цер­ков­ные па­мят­ни­ки, мо­на­стыр­ские свя­ты­ни, не раз бы­ли со­жже­ны и раз­граб­ле­ны бо­га­тей­шие мо­на­стыр­ские биб­лио­те­ка и хра­ни­ли­ще ру­ко­пи­сей.

Не до­шло до нас и жи­тие пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на Ва­ла­ам­ских. В XVI ве­ке уже бы­ли утра­че­ны мно­гие ис­то­ри­че­ские до­ку­мен­ты, об этом сви­де­тель­ству­ет древ­ний си­но­дик Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря, по­сле ра­зо­ре­ния оби­те­ли в 1611 го­ду хра­нив­ший­ся в Ста­ро­ла­дож­ском Ва­си­льев­ском мо­на­сты­ре. Этот си­но­дик яв­ля­ет­ся един­ствен­ным ис­то­ри­че­ским до­ку­мен­том, на­пи­сан­ным на Ва­ла­а­ме, в ко­то­ром от­ра­же­но под­лин­ное зна­ние о пер­во­на­чаль­ни­ках оби­те­ли. В си­но­ди­ке в спис­ке игу­ме­нов упо­ми­на­ют­ся пре­по­доб­ные Сер­гий и Гер­ман.

Сви­де­тель­ством ино­че­ско­го по­дви­га пре­по­доб­ных ста­ли цер­ков­ное пре­да­ние и древ­ние ле­то­пис­ные па­мят­ни­ки. Смысл ино­че­ско­го жи­тия пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на со­сто­ял в про­све­ще­нии све­том Хри­сто­вой ве­ры язы­че­ских ка­рель­ских пле­мен, в утвер­жде­нии пра­во­сла­вия на Се­ве­ре Ру­си, в ос­но­ва­нии мо­на­ше­ской оби­те­ли, ко­то­рая ста­ла опло­том пра­во­сла­вия в ран­ние ве­ка хри­сти­ан­ско­го про­све­ще­ния. Древ­ние нов­го­род­ские ле­то­пи­си со­об­ща­ют об об­ре­те­нии мо­щей пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на и пе­ре­не­се­нии их в Нов­го­род во вре­мя на­ше­ствия шве­дов в 1163–64 гг.

Имен­но то­гда со­сто­я­лось мест­ное про­слав­ле­ние ос­но­ва­те­лей Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря и бы­ло по­ло­же­но на­ча­ло цер­ков­но­му по­чи­та­нию пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на в пре­де­лах Нов­го­род­ской епар­хии. Сви­де­тель­ством их цер­ков­но­го по­чи­та­ния яв­ля­ет­ся на­ли­чие их в со­бо­ре Нов­го­род­ских свя­тых, упо­ми­на­ния в служ­бе «Всем рус­ским свя­тым», со­став­лен­ной в XVIII ве­ке, а так­же про­ри­си и ико­но­пис­ный под­лин­ник XVIII ве­ка.

В на­ча­ле XVIII ве­ка бы­ли из­вест­ны ико­ны пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на. На­по­ми­на­ние об утра­чен­ном жи­тии пре­по­доб­ных встре­ча­ет­ся в мно­го­чис­лен­ных спис­ках «Ва­ла­ам­ской бе­се­ды», па­мят­ни­ка цер­ков­ной пуб­ли­ци­сти­ки XVI–XVII ве­ков. За­ча­ло «Бе­се­ды», несо­мнен­но, яв­ля­ет­ся от­рыв­ком из сен­тябрь­ских Ми­ней, где по­вест­ву­ет­ся о пе­ре­не­се­нии мо­щей пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на (Ка­рель­ских чу­до­твор­цев) из Нов­го­ро­да в мо­на­стырь Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са по ути­ше­нии во­ен­ной опас­но­сти, по-ви­ди­мо­му, в 1182 г., что под­твер­жда­ет­ся нов­го­род­ски­ми ле­то­пис­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми. Пер­во­на­чаль­ное ме­сто по­дви­гов пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на ука­зы­ва­ет­ся на Свя­том ост­ро­ве. Так го­во­рит пре­да­ние, из­вест­ное при игу­мене Еф­ре­ме во вто­рой по­ло­вине XVIII ве­ка. Так­же дан­ный факт под­твер­жда­ет и швед­ский ат­лас, в ко­то­ром на кар­те ост­ро­ва Ва­ла­а­ма Свя­той ост­ров име­ну­ет­ся как Vanho Valamo – Ста­рый Ва­ла­ам, и на этом ост­ро­ве ука­зан крест.

Чрез­вы­чай­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние «Ва­ла­ам­ской бе­се­ды», из­вест­ной во мно­же­стве спис­ков XVI, XVII, XVIII ве­ков, сви­де­тель­ству­ет о вы­со­ком ду­хов­ном ав­то­ри­те­те ос­но­ва­те­лей Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря, так как имен­но их ду­хов­ны­ми уста­ми из­ло­же­на по­зи­ция нес­тя­жа­те­лей в из­вест­ной цер­ков­ной по­ле­ми­ке XVI ве­ка.

В 1611 го­ду мо­на­стырь был ра­зо­рен шве­да­ми, и на ост­ро­ве жи­ли швед­ские ко­ло­ни­сты. В 1685 го­ду, в цар­ство­ва­ние ве­ли­ких кня­зей Иоан­на Алек­се­е­ви­ча и Пет­ра Алек­се­е­ви­ча, шве­ды за­хо­те­ли от­ко­пать мо­щи пре­по­доб­ных и над­ру­гать­ся над ни­ми, но Гос­подь мо­лит­ва­ми пре­по­доб­ных вско­ре по­слал на них ве­ли­кий недуг и рас­слаб­ле­ние чле­нов, по­это­му они устра­ши­лись и над мо­ща­ми их устро­и­ли ча­сов­ню.

11 июля – па­мять пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на, Ва­ла­ам­ских чу­до­твор­цев. В 1755 го­ду игу­ме­ном Еф­ре­мом был вы­стро­ен но­вый де­ре­вян­ный со­бор­ный храм, в ко­то­ром имел­ся при­дел пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на. Пу­те­ше­ствен­ник, ка­пи­тан Яков Яко­вле­вич Морд­ви­нов так опи­сы­ва­ет са­му оби­тель: «Мо­на­стырь по­стро­ен на го­ре ка­мен­ной, церк­ви, ко­ло­коль­ня и огра­да де­ре­вян­ные. И все­му оно­му мо­на­сты­рю взят план, и на плане озна­че­но: Со­бор­ная цер­ковь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня, в ней при­де­лы: с юж­ной сто­ро­ны – свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла, с се­вер­ной — свя­то­го апо­сто­ла Иоан­на Бо­го­сло­ва, ввер­ху с юга свя­то­го апо­сто­ла Ан­дрея Пер­во­зван­но­го, с се­ве­ру – свя­тых пра­вед­ных За­ха­рии и Ели­са­ве­ты, вни­зу с юж­ной сто­ро­ны — пре­по­доб­ных отец Сер­гия и Гер­ма­на, Ва­ла­ам­ских чу­до­твор­цев, где и мо­щи преп. под спу­дом, а свер­ху сде­ла­ны ра­ки, и на ра­ки их по­ло­же­ны жи­во­пис­ные их об­ра­зы».

К 28 июня 1789 го­да был освя­щен но­вый со­бор­ный храм пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на, Ва­ла­ам­ских чу­до­твор­цев, каз­на­че­ем Ин­но­кен­ти­ем с бра­ти­ей, где мо­щи их по­чи­ва­ют под спу­дом. В 1817 го­ду ар­хи­манд­ри­том Ко­нев­ско­го мо­на­сты­ря Ила­ри­о­ном бы­ла со­став­ле­на служ­ба пре­по­доб­ным Сер­гию и Гер­ма­ну, Ва­ла­ам­ским чу­до­твор­цам, и на­пе­ча­та­на в Си­но­даль­ной ти­по­гра­фии с при­ло­же­ни­ем по­учи­тель­но­го сло­ва на па­мять их.

В 1819 го­ду, 20 ок­тяб­ря, Свя­тей­шим Си­но­дом бы­ло пред­пи­са­но об­ще­рос­сий­ское по­чи­та­ние Ва­ла­ам­ских угод­ни­ков и опре­де­ле­ны дни цер­ков­но­го празд­но­ва­ния их па­мя­ти – 28 июня/11 июля и 11/24 сен­тяб­ря.

Мо­щи пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на и ныне по­чи­ва­ют под спу­дом в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском Со­бо­ре Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря. Сви­де­тель­ством бла­го­дат­ной мо­лит­вен­ной по­мо­щи пре­по­доб­ных яв­ля­ют­ся мно­го­чис­лен­ные чу­де­са, яв­лен­ные по ве­ре про­ся­щих и мо­ля­щих­ся.

Ос­но­ва­те­ли мо­на­сты­ря, пре­по­доб­ные Сер­гий и Гер­ман, Ва­ла­ам­ские чу­до­твор­цы, не оста­ви­ли нам сво­е­го жи­тия, ко­то­рое, несо­мнен­но су­ще­ство­ва­ло, со­хра­ни­лись лишь крат­кие упо­ми­на­ния в ле­то­пи­сях и древ­них ру­ко­пи­сях. Но пре­по­доб­ные Сер­гий и Гер­ман ни­ко­гда не остав­ля­ли сво­е­го брат­ства. Они про­дол­жа­ют сви­де­тель­ство­вать на про­тя­же­нии ты­ся­чи лет свое незри­мое при­сут­ствие, охра­няя сво­им мо­лит­вен­ным пред­ста­тель­ством Ва­ла­ам­скую оби­тель.

 


1 Данные с сайта Валаамского монастыря. Ранее считалось, что преподобные Сергий и Герман поселились на Валааме между 973–980 годами, но позднейшая критика отодвинула время их жизни к XII и даже к XIV веку. Официальное синодальное издание «Минеи Четьи на русском языке» говорит о преподобных Сергии и Германе как о «скончавшихся около 1353 г.».