Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Молитва о мире (Свято-Успенская Почаевская лавра)

Вла­ды́­ко Вседержи́телю, Го́с­по­ди мно­го­ми́­лос­ти­вый, при­ими́ коленопрекло́нныя мо­ли́т­вы и смире́нныя сле́зы на́­ша, приноси́мыя пред Свя­ты́м Алтаре́м Тво­и́м в сие́ вре́­мя бе­ды́ и ско́р­би наро́да Тво­его́, при­ими́ предста́тельство всех свя­ты́х сро́дников на́­ших, ко́их при­зы­ва́­ем ны́­не на по́­мощь и за­ступ­ле́­ние, дабы́ свет люб­ве́ Твоея́, явле́нныя на Кре­сте́ Тво­е́м, про­све­ти́л вся́­ка­го че­ло­ве́­ка стра́ждущаго в ми́­ре сем, во тьме вражды́ и беззако́ний су́щем.

При­ими́ хода́тайство свя­та́­го и благове́рнаго кня́зя Влади́мира, крести́теля и просвети́теля зем­ли́ на́шея; при­ими́ мо­ли́т­ву стра­сто­те́рп­цев свя­ты́х Бори́са и Гле́ба, науча́ющих не поднима́ти ру́­ки своея́ на бра́та сво­его́; при­ими́ засту́пничество уго́дников Тво­и́х Анто́ния и Феодо́сия и с ни́­ми всех пре­по­до́б­ных муже́й и жен, сле­за́­ми по­кая́­ния ду́­ши свои́ па́­че сне́га убели́вших; при­ими́ по́д­ви­ги новому́чеников и испове́дников, страда́ниями свои́ми спаси́тельную ве́­ру в Тя нам сохрани́вших; при­ими́ про­ше́­ния всех свя­ты́х Це́рк­ве Твоея́, труда́ми свои́ми зе́м­лю на́­шу освяти́вших. Наипа́че при­ими́ моли́твенный По­кро́в Пре­свя­ты́я Ма́­те­ре Твоея́, Влады́чицы на́шея Бо­го­ро́­ди­цы и При­сно­де́­вы Ма­ри́и, Ея́ же непосты́дным пред­ста́­тель­ством лю́­ди Твоя́ мно́гажды изба́вленни бы́ша от вся́­кия вражды́ и междуусо́бныя бра́­ни.

Услы́­ши ны, Бо́­же, Спа­си́­те­лю наш, и ми́лостив, ми́лостив бу́­ди Вла­ды́­ко ко всем стра́­жду­щим и обремене́нным, и оста́­ви нам долги́ на́­ша, на­уча́я и нас оставля́ти оби́ды должнико́м на́­шим, и преклони́ гнев Твой на ми́­лость Твою́, усмиря́я вся́­кия кра­мо́­лы и нестрое́ния в дер­жа́­ве на́­шей, я́ко Ты еси́ еди́н бла­ги́й и человеколюби́вый Бог наш, и Те­бе́ сла́­ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Yandex Metrika