Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Молитвы на сон грядущим

Во и́мя От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха. Ами́нь.

Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Сы́­не Бо́­жий, мо­ли́т­в ра́ди Пре­чи́с­тыя Твоея́ Ма́­те­ре, пре­по­до́б­ных и бо­гоно́сных оте́ц на́ших, и всех свя­ты́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́­же наш, сла́ва Тебе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́шителю, Ду́­ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище бла­ги́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́­же, ду́ши на́ша.


От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

От Вознесения же до Троицы вместо «Царю Небесный: ничего не читается.
Это замечание относится и к утренним молитвам, а также к последованию ко святому Причащению.


Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́п­кий, Свя­ты́й Без­сме́рт­ный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́и­це, поми́луй нас; Го́с­по­ди, очи́сти грехи́ на́ша; Вла­ды́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Свя­ты́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на Не­бе­се́х! Да свя­ти́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́р­ст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Не­бе­си́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6-й

Поми́луй нас, Го́с­по­ди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти мо­ли́т­ву я́ко Вла­ды́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко бла­гоутро́бен, и изба́ви ны́ от враг на́ших: Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ми­ло­се́р­дия две́ри отве́рзи нам, бла­гослове́нная Бо­го­ро́­ди­це, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спа­се́ние ро́да хри­стиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Бо­гу От­цу

Бо́­же ве́чный и Ца­рю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́с­по­ди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Го́с­по­ди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, бла­гоугожду́ пре­свя­то́му и́мени Твоему́, во вся дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́, плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́с­по­ди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко Твое́ есть ца́р­ст­во, и си́ла, и сла́ва, От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Гос­по­ду нашему Ии­су­су Хри­сту

Вседержи́телю, Сло́во О́т­чее, Сам соверше́н сый, Ии­су́­се Хри­сте́, мно́гаго ра́ди ми­ло­се́р­дия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й. Ии­су́­се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть. Ты у́бо, Го́с­по­ди Бо́­же покланя́емый, Ца­рю́ Свя­ты́й, Ии­су́­се Хри­сте́, спя́ща мя сохрани́ немерца́ющим све́том, Ду́­хом Твои́м Свя­ты́м, И́мже освя­ти́л еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Го́с­по­ди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спа­се́ние Твое́ на ло́жи мое́м; просвети́ ум мой све́том ра́зума свя­та́го Ева́н­ге­лия Твоего́, ду́шу любо́вию Кре­ста́ Твоего́, се́рдце чис­тото́ю словесе́ Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю Стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́м смире́нием сохрани́, и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м От­це́м и с Пре­свя­ты́м Ду́­хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я, ко Пресвя­то­му Ду­ху

Го́споди, Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́шителю, Ду́­ше и́стины, уми­ло­се́р­дися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́: во́льныя моя́ грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя, я́же от ю́ности, и от нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния; а́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х, или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих; или́ о чем прогне́вахся, или́ солга́х, или́ безго́дно спах; или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на мо­ли́т­ве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся; или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, моя́ же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о мо­ли́т­ве не ради́х; или́ и́но что соде́ях лука́вое, не по́мню: та́ бо вся, и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Вла­ды́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец: да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю прече­ст­но́е и́мя Твое́, со От­це́м, и Единоро́дным Его́ Сы́­ном, ны́не и при́сно, и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Ца­рю́, Ще́дре и Че­ло­веколю́бче Го́с­по­ди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́­го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спа­се́ние души́ мое́й стро́я? Ми́­ло­стив ми бу́ди гре́шному, и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́­га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ моя́ согреше́ния, еди́не Безгре́шне, е́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Бо­же́­ст­венною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным че­ло­веколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́­же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Бла­говоли́, Го́с­по­ди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спа­си́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния; и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми А́н­ге­ла ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти бла­года́рственныя мольбы́. Ей, Го́с­по­ди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми А́н­ге­лы; да бла­гословлю́ и́мя Твое́ свя­то́е, и просла́влю, и сла́влю Пре­чи́с­тую Бо­го­ро́­ди­цу Ма­ри́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ че­ло­веколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Че­ст­на́го Кре­ста́ зна́мением, и всех свя­ты́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Ии­су́­се Хри­сте́ Бо́­же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 5-я

Го́споди Бо́­же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец, прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́н­ге­ла Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла; я́ко Ты еси́ Храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я

Го́споди Бо́­же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, даждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м бла­ги́х Твои́х, я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста
24 мо­лит­вы, по числу часов дня и ночи

Дня:

[1] Го́споди, не лиши́ мене́ Не­бе́с­ных Твои́х благ. [2] Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. [3] Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. [4] Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения, и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. [5] Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. [6] Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. [7] Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́. [8] Го́споди, посли́ бла­года́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свя­то́е. [9] Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней, и да́руй ми коне́ц бла­ги́й. [10] Го́споди Бо́­же мой, а́ще и ничто́же бла́­го сотвори́х пред Тобо́ю, но даждь ми по бла­года́ти Твое́й положи́ти нача́ло бла­го́е. [11] Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су бла­года́ти Твоея́. [12] Го́споди Не­бе­се́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́р­ст­вии Твое́м. Ами́нь.

Ночи:

[1] Го́споди, в покая́нии приими́ мя. [2] Го́споди, не оста́ви мене́. [3] Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. [4] Го́споди, даждь ми мысль бла́­гу. [5] Го́споди, даждь ми сле́зы, и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. [6] Го́споди, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. [7] Го́споди, даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. [8] Го́споди, даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. [9] Го́споди, всели́ в мя ко́рень бла­ги́х, страх Твой в се́рдце мое́. [10] Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния, и твори́ти во всем во́лю Твою́. [11] Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. [12] Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Гос­по­ду нашему Ии­су­су Хри­сту

Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Сы́­не Бо́­жий, ра́ди че­ст­не́йшия Ма́­те­ре Твоея́, и безпло́тных Твои́х А́н­гел, Про­ро́ка же и Предте́чи и Кре­сти́теля Твоего́, бо­гоглаго́ливых же апо́­стол, све́тлых и добропобе́дных му́­че­ник, пре­по­до́б­ных и бо­гоно́сных оте́ц, и всех свя­ты́х мо­ли́т­вами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́с­по­ди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, даждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́с­по­ди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти бла­же́нства Твоя́: на Тя бо, Го́с­по­ди, упова́х, спа­си́ мя.

Молитва 9-я, ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це, святого Петра Студийского

К Тебе́, Пре­чи́с­тей Бо́­жией Ма́­те­ри, аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Ца­ри́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́­на Твоего́ и Бо́­га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́­гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: не уже́ли Гос­по́дь порази́т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́. Ве́дущи сия́, Вла­ды́­чи­це моя́ Госпоже́ Бо­го­ро́­ди­це, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и бла­га́я твори́ти да пода́си ми. Ве́си бо, Вла­ды́­чи­це моя́ Бо­го­ро́­ди­це, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́­га моего́; но не вем, Госпоже́ Пре­чи́с­тая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а бла­га́я преступа́ю. Не попуща́й, Пре­чи́с­тая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́­на Твоего́ и Бо́­га моего́: да мя спа­се́т, и вразуми́т, и пода́ст бла­года́ть Свя­та́­го Ду́­ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́­на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, со Безнача́льным Его́ От­це́м, и Пре­свя­ты́м, и Бла­ги́м, и Животворя́щим Его́ Ду́­хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це

Бла­га́го Ца­ря́ бла­га́я Ма́­ти, Пре­чи́с­тая и Бла­гослове́нная Бо­го­ро́­ди­це Ма­ри́е, ми́­лость Сы́­на Твоего́ и Бо́­га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу, и Твои́ми мо­ли́т­вами наста́ви мя на дея́ния бла­га́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́, и Тобо́ю рай да обря́щу, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, еди́на Чи́с­тая и Бла­гослове́нная.

Молитва 11-я, ко свя­тому Ан­ге­лу хранителю

А́н­ге­ле Хри­сто́в, храни́телю мой свя­ты́й, и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́­га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́­го­сти и ми́­ло­сти Все­свя­ты́я Тро́и­цы, и Ма́­те­ре Го́с­по­да моего́ Ии­су́­са Хри­ста́, и всех свя­ты́х. Ами́нь.

Кондак Бо­го­ро­ди­це, глас 8-й

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, бла­года́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Бо­го­ро́­ди­це; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная При­сно­де́­во, Ма́­ти Хри­ста́ Бо́­га, принеси́ на́шу мо­ли́т­ву Сы́­ну Твоему́ и Бо́­гу на́шему, да спа­се́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́­ти Бо́­жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, не пре́зри мене́ гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Свя­ты́й: Тро́и­це Свя­та́я, сла́ва Тебе́.

Когда хочешь возлечь на одр свой, читай следующие молитвы:

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Вла­ды́ко Че­ло­веколю́бче, не уже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́с­по­ди, бою́ся, и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́ Го́с­по­да Бо́­га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пре­чи́с­тую Твою́ Ма́­те­рь, и вся Не­бе́с­ныя Си́лы, и свя­та́го А́н­ге­ла храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́с­по­ди, я́ко недосто́ин есмь че­ло­веколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́с­по­ди, или́ хощу́, или́ не хощу́, спа­си́ мя. А́ще бо пра́ведника спа­се́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́­ло­сти Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́­лость Твою́, о сем яви́ че­ло­веколю́бие Твое́, да не одоле́ет моя́ зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́­го­сти и ми­ло­се́р­дию, и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Тропари, глас 2-й

Просвети́ о́чи мои́, Хри­сте́ Бо́­же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́­же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них, и спа­си́ мя, Бла́­же, я́ко Че­ло­веколю́бец.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вную Бо́­жию Ма́­те­рь, и свя­ты́х А́н­гел Свя­те́йшую, немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Бо­го­ро́­ди­цу Сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́­га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Затем целуй крест свой, и осени крестным знамением постель свою, молясь так:

Молитва Че­ст­ному Кре­сту

Да вос­кре́с­нет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́­га, и зна́менующихся кре́­стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Прече­ст­ны́й и Животворя́щий Кре́­сте Гос­по́­день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́с­по­да на́шего Ии­су́­са Хри­ста́, во ад сше́дшаго, и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой Че­ст­ны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О Прече­ст­ны́й и Животворя́щий Кре́­сте Гос­по́­день! Помога́й ми со Свя­то́ю Госпоже́ю Де́­вою Бо­го­ро́­ди­цею, и со все́ми свя­ты́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́с­по­ди, си́лою Че­ст­на́го и Животворя́щаго Твоего́ Кре­ста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Затем, вместо чина прощения:

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́­же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец.

Молитва

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́с­по­ди Че­ло­веколю́бче. Бла­готворя́щим бла­госотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спа­се́нию проше́ния, и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́, и исцеле́ние да́руй. Я́же в мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Хри­стиа́ном спобо́рствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́­ло­сти. Помяни́, Го́с­по­ди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших, и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́с­по­ди, бра́тий на́ших плене́нных, и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́с­по­ди, плодонося́щих и доброде́лающих во свя­ты́х Твои́х це́рк­вах, и даждь им я́же ко спа­се́нию проше́ния, и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́с­по­ди, и нас, смире́нных, и гре́шных, и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, мо­ли́т­вами Пре­чи́с­тыя Вла­ды́­чи­цы на́шея Бо­го­ро́­ди­цы и При­сно­де́­вы Ма­ри́и, и всех Твои́х свя­ты́х, я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Испове́дание грехов повседневное

Испове́даю Тебе́ Го́с­по­ду Бо́­гу моему́ и Творцу́, во Свя­те́й Тро́и­це Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, вся моя́ грехи́, я́же соде́ях во вся дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством, и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием, и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́­га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах; о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́, Бо́­гу моему́, представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися; то́чию, Го́с­по­ди Бо́­же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́ ми­ло­се́р­дием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец.

Окончание мо­лит­в

Досто́йно есть я́ко вои́стинну бла­жи́ти Тя Бо­го­ро́­ди­цу, Приснобла­же́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́­те­рь Бо́­га на́шего. Че­ст­не́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бо­го­ро́­ди­цу Тя велича́ем. *

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Сы́­не Бо́­жий, мо­ли́т­в ра́ди Пре­чи́с­тыя Твоея́ Ма́­те­ре, пре­по­до́б­ных и бо­гоно́сных оте́ц на́ших, и всех свя­ты́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Когда отходишь ко сну, говори:

В ру́це Твои́, Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя бла­гослови́, Ты мя поми́луй, и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Yandex Metrika